Scroll Top

PRIJAVNICA

KOTIZACIJA Z UGODNOSTMI

Kotizacija za udeležbo na celotnem simpoziju v Kongresnem centru Rimske terme znaša:

za člane SDZV                  330 EUR brez DDV-ja (402,60 EUR z DDV-jem)

za nečlane                        410 EUR brez DDV-ja (500,20 EUR z DDV-jem)

 

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na dvodnevnem simpoziju,
  • e-zbornik povzetkov referatov,
  • priložnostni blok simpozija,
  • potrdilo o udeležbi na simpoziju,
  • pijačo in prigrizke med odmori,
  • kosilo prvi dan simpozija,
  • slavnostno večerjo prvi dan simpozija.

 

Do kotizacije za člane SDZV so upravičeni posamezniki in podjetja, ki so za leto 2023 poravnali članarino društva, in so tudi plačniki kotizacije za udeležbo na simpoziju.

 

POSEBNE UGODNOSTI ZA UDELEŽBO NA SIMPOZIJU

Za prijave in plačila do 28. aprila 2023 priznamo 10-odstotni popust za kotizacijo.

Študentom in upokojencem, ki so člani SDZV, priznamo 40-odstotni popust za kotizacijo, brez dodatnih popustov za predprijavo.

PLAČILO KOTIZACIJE

Prijavnica velja kot naročilnica. Udeležba na simpoziju je možna samo ob predhodnem plačilu kotizacije.

Ustrezen znesek kotizacije poravnajte do 22. maja 2023 oz. pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačil do 28. aprila 2023 na transakcijski račun Inštituta za javne službe, soorganizatorja simpozija: TRR SI56 2900 0005 0747 638, odprt pri Unicredit Banka Slovenija, d. d., BACXSI22, sklic 00 10012023.

Račun bomo plačnikom poslali po zaključku simpozija. Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

PRIJAVA IN ODJAVA

Zadnje prijave sprejemamo 22. maja 2023.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 22. maj 2023. V primeru nepravočasne odjave in v primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Odjavo pošljite na e-naslov prijave@vodnidnevi.si.