PRIJAVNICA

PRIJAVA NA SIMPOZIJ VODNI DNEVI 2022, KI BO POTEKAL 13. IN 14. OKTOBRA 2022 V KONGRESNEM CENTRU RIMSKE TERME V RIMSKIH TOPLICAH, Z MOŽNOSTJO NEPOSREDNEGA SPREMLJANJA PREK SPLETA


Podatki o udeležencu


Podatki o plačniku

Status plačnika

(Do kotizacije za člane so upravičeni posamezniki in podjetja, ki so za leto 2022 poravnali članarino društva in so tudi plačniki kotizacije za udeležbo na simpoziju.)

Članstvo v Inženirski zbornici Slovenija

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na simpoziju pridobijo kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev in sicer, 4 kreditne točke za udeležbo na celotnem simpoziju oziroma 1. kreditno točko za udeležbo na prvem dnevu simpozija ter 3 kreditne točke za udeležbo samo na drugem dnevu simpozija.


KOTIZACIJA Z UGODNOSTMI

Kotizacija za udeležbo na celotnem simpoziju v Kongresnem centru Rimske terme znaša:

za člane SDZV                  310 EUR brez DDV-ja (378,20 EUR z DDV-jem)
za nečlane                         375 EUR brez DDV-ja (457,50 EUR z DDV-jem)

 

Kotizacija za udeležbo na celotnem e-simpoziju znaša:

za člane SDZV                  250 EUR brez DDV-ja (305,00 EUR z DDV-jem)
za nečlane                         320 EUR brez DDV-ja (390,40 EUR z DDV-jem)

 

Kotizacija za udeležbo na posameznem dnevu e-simpozija znaša:

za člane SDZV                  150 EUR brez DDV-ja (183,00 EUR z DDV-jem)
za nečlane                         195 EUR brez DDV-ja (237,90 EUR z DDV-jem)

 

POSEBNE UGODNOSTI ZA UDELEŽBO NA SIMPOZIJU

Za prijave in plačila do 15. septembra 2022 priznamo 10-odstotni popust za kotizacijo.

Ob prijavi treh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo 20-odstotni popust za kotizacijo.

Popusti se seštevajo. Pri predprijavi in plačilu kotizacije do  15. septembra 2022 za tri udeležence ali več iz istega podjetja imate 30-odstotni popust.

Študentom in upokojencem, ki so člani SDZV, priznamo 40-odstotni popust za kotizacijo za udeležbo v Kongresnem centru Rimske terme, brez dodatnih popustov za predprijavo.

Študentom in upokojencem omogočamo brezplačno spremljanje predavanj simpozija prek spleta.

 

PLAČILO KOTIZACIJE

Prijavnica velja kot naročilnica. Udeležba na simpoziju je možna samo ob predhodnem plačilu kotizacije.

Ustrezen znesek kotizacije poravnajte do 11. oktobra  2022 oz. pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačil do 15. septembra 2022 na transakcijski račun Inštituta za javne službe, soorganizatorja simpozija: TRR SI56 2900 0005 0747 638, odprt pri Unicredit Banka Slovenija, d. d., BACXSI22, sklic 00 20012022.

Račun bomo plačnikom poslali po zaključku simpozija. Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Zadnje prijave sprejemamo 11. oktobra 2022.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 11. oktober 2022. V primeru nepravočasne odjave in v primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Odjavo pošljite na e-naslov prijave@vodnidnevi.si.