Scroll Top

Jeseni znova usposabljanje za pridobitev dodatne kvalifikacije za delovno mesto ”vzdrževalec/ka čistilnih naprav”

V JP CČN Domžale-Kamnik redno izvajajo usposabljanje za operaterje in vzdrževalce čistilnih naprav. Z letošnjim majem tako pod okriljem Centra za poklicno izobraževanje že razpisujejo 20 prostih mest za izpopolnjevanje kandidatov, ki bi radi pridobili dodatno kvalifikacijo za delovno mesto vzdrževalca/ke čistilnih naprav. Usposabljanje bo v okviru 50-urnega modularnega programa potekalo od septembra do novembra letos, zaključek z ustnim izpitom pa je predviden v mesecu decembru. 

Foto: Klemen Razinger

Kandidati bodo dobili znanje o zakonitostih  in postopkih čiščenja odpadne vode, seznanili se bodo z opremo in napravami na čistilnih napravah ter z načini njihovega vzdrževanja, spoznali načine vzorčenja in izvedbe osnovnih analiz ter postopke ravnanja z odpadki. Poudarek usposabljanja bo na prepoznavanju morebitnih motenj pri obratovanju naprav in opreme ter preventivnem vzdrževanju. Kandidati se bodo seznanili s ključno dokumentacijo ter načini zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, varnim delom s kemikalijami ter ustreznim komuniciranjem. 

K sodelovanju in pridobitvi dodatne kvalifikacije so vabljeni vsi, ki želijo tako na praktičnem kot na teoretičnem področju pridobiti ali nadgraditi znanje o čiščenju odpadne vode in vzdrževanju čistilnih naprav. Po opravljenem izpitu bodo kandidati pridobili potrdilo SOK za 3. stopnjo usposobljenosti po izobraževalnem sistemu v RS. 

Pogoj za pridobitev dodatne kvalifikacije je podpis dogovora o sodelovanju skupine delodajalcev na področju dodatne kvalifikacije s CČN Domžale-Kamnik. 

Rok za prijave kandidatov je 1. september 2020, več podrobnejših informacij o programu in prijavi je na voljo na http://www.ccn-domzale.si/index.php/sl/izobrazevanje/vzdrzevalec-vzdrzevalka-cistilnih-naprav.

 

JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d. o. o., Študljanska 91, 1230 Domžale, www.ccn-domzale.si

 

Naslovna fotografija: Klemen Razinger