Scroll Top

Strokovni posvet na temo komunalnih čistilnih naprav do 2.000 PE

V petek, 11. septembra, bo v Kristalni palači v ljubljanskem BTC-ju potekal strokovni posvet na temo malih komunalnih čistilnih naprav KČN do 2.000 PE, ki ga organizira Združenje za svetovalni inženiring v sodelovanju z GZS – Zbornico komunalnega gospodarstva, MOP in ARSO. Namenjen je  prvenstveno projektantom in nadzornikom inženirske stroke, ponudnikom opreme, gradbenim izvajalcem ter predstavnikom izobraževalnih ustanov, univerz in državne administracije.   

Vir: F3m Levstek

”Slovenija je na področju čiščenja odpadnih voda v zadnjih letih že veliko naredila, tako da je z modernimi in sodobnimi tehnologijami večina odpadnih voda, zlasti industrijskih, ki prihajajo z velikih čistilnih naprav, tudi primerno obdelana in čiščena. Ker imate v Sloveniji tudi večje število manjših komunalnih čistilnih naprav, predvidevam, da se problemi z nadzorom nad ustreznim čiščenjem odpadnih voda najpogosteje pojavljajo prav tu,” je pred dvema letoma na svojem obisku v Sloveniji povedal priznani strokovnjak za okoljsko inženirstvo, prof. dr. Henri Spanjers iz Nizozemske.

Tako kot z velikimi čistilnimi napravami je potrebno tudi na razpršenih območjih, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, z malimi KČN preprečiti, da bi odpadna voda, ki vsebuje različne organske snovi, hranila, patogene mikroorganizme in mikroonesnažila, neprečiščena prehajala nazaj v okolje. Prav zato mora biti tudi delovanje malih KČN učinkovito, podlaga za to pa sta že v osnovi njihovo pravilno načrtovanje in ustrezna umestitev v prostor. Na tržišču obstaja vrsta primernih tehnologij za opravljanje procesov čiščenja odpadne vode. Te lahko služijo več namenom – čiščenju odpadne vode, obnovi virov iz odpadne vode ali pa čiščenju za ponovno uporabo odpadne vode. Temu primerni bodo tudi pristopi in posamezne rešitve ureditev ravnanja z odpadno vodo na terenu, s ciljem doseganja želenih okoljskih ciljev in pričakovanih koristi za lokalno okolje. Z drugimi besedami – gre za gospodarjenje z vodo in ne le za čiščenje odpadne vode. 

Vse te procese in možnosti, ki jih pri čiščenju odpadnih voda z malimi KČN ponuja tehnologija ter posamezne naprave, bodo iz različnih zornih kotov na strokovnem posvetu skušali osvetliti predavatelji, tudi skozi prizmo veljavne zakonodaje. 

Uvodna nagovora bosta prispevala direktor Združenja za svetovalni inženiring v okviru GZS Slovenko Henigman in Nataša Žitko Štemberger iz ARSO.

Prvi dve predavanji na temo novosti na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda bosta iz Sektorja za upravljanje voda na MOP z vidika zakonodaje prispevala Andreja Čater in s pregledom stanja Blaž Pokeršnik , Marjan Zajc iz ARSO pa bo v nadaljevanju predstavil izzive pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj. 

Dr. Nataša Atanasova iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL se bo posvetila tematiki uporabe malih KČN na območjih z razpršeno poselitvijo, pristopih k ureditvi odvajanja in čiščenja ter ponovni uporabi odpadne vode, za katero poudarja, da jo je potrebno razumeti kot vir, ne kot odpadek.  

Prvi sklop predavanj bo s predavanjem na temo terminologije, ki se uporablja pri KČN, sklenil prof. dr. Milenko Roš, vidni član Slovenskega društva za zaščito voda. Osredotočil se bo na izraze in stavčne zveze na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda, s posebnim poudarkom na napakah, ki se pri strokovnem izrazoslovju pri nas najpogosteje pojavljajo na čistilnih napravah, v strokovnih krogih in tudi v šolah.

V drugem sklopu se bodo predavatelji osredotočili na projektiranje, gradnjo in upravljanje KČN. Prof. dr. Milenko Roš bo najprej predstavil izhodišča za njihovo projektiranje, pri čemer bo izpostavil zakonodajo in standarde ter najpomembnejše parametre, ki so potrebni za dimenzioniranje in za projektiranje malih čistilnih naprav, kot so parametri onesnaženja, obremenitve, zadrževalni časi in izbira tehnologije, opozoril pa bo tudi na smotrnost pri načrtovanju nakupa male komunalne čistilne naprave.Sledilo bo predavanje Anje Potokar iz družbe Limnos na temo rastlinskih čistilnih naprav do 2.000 PE. Predizdelane KČN bo udeležencem predstavil Alfred Levstek iz družbe F3m Levstek, Tadej Kokalj iz podjetja Zagožen in Thomas Gester iz nemške družbe ATB Water pa njihovo praktično izvedbo. S predavanjem o upravljanju in vzdrževanju KČN do 2.000 PE bo strokovni posvet zaključil Gregor Ficko iz JP Radlje ob Dravi.

 

Prijava GZS-ZSI

Sorodni prispevki