Medijske objave 2020

Človeštvo se je zaradi napredka družbe oddaljilo od osnovnih načel narave. Karkoli počnemo na kopnem, se odrazi v vodnih okoljih, celinskih in morskih, na površini Zemlje in pod njo. Postavili smo se nad naravo, z njo gospodarimo, upravljamo, izkoriščamo njene naravne dobrine, tudi vodne vire. Narava se nam ne ukloni, vrača z vremenskimi ujmami, organizmi, ki jih imenujemo škodljivci, boleznimi in spremenjenim podnebjem.
Ob svetovnem dnevu voda 2020, prof. dr. Mihael J. Toman, podpredsednik SDZV