Scroll Top

PRISPEVKI IN PREDSTAVITVE

Vodni dnevi 2017, 5. in 6. oktobra 2017

Prenesi Zbornik referatov Vodni dnevi 2017 (pdf)

OTVORITEV SIMPOZIJA

1. VODA IN PRILOŽNOSTI

 • Voda je najdragocenejši vir, jo tako tudi vrednotimo?
  mag. Stanka Cerkvenik
  prispevek I prezentacija
 • Odnos med vodo in družbo v Sloveniji
  izr. prof. dr. Mihael Brenčič
  prispevek 
 • Pravni vidiki trajnostnega upravljanja voda (aktualna vprašanja)
  prof. dr. Senko Pličanič
  prispevek I prezentacija

2. VODA IN OKOLJE

3. ČIŠČENJE ODPADNE VODE

 • Pojavnost, kroženje in učinki protirakavih zdravil v vodnem okolju
  dr. Marjeta Česen, doc. dr. Tina Kosjek, prof. dr. Boris Kompare, doc. dr. Tina Eleršek, Matjaž Novak, doc. dr. Bojana Žegura, prof. dr. Metka Filipič, doc. dr. Francesco Busetti, prof. dr. Ester Heath
  prispevek I prezentacija
 • Učinkovito čiščenje odpadnih voda in ohranjanje kraškega podzemlja
  Gregor Danev
  prezentacija
 • Čiščenje odpadne vode s postopkom PVA-MBBR, napredek in poenostavitev
  Stanko Česen
  prispevek I prezentacija

4. UČINKOVITO IZVAJANJE KOMUNALNIH STORITEV

 • How to manage a water utility in a rapidly changing world -The Ruhrverband example
  prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin
  prispevek I prezentacija I video
 • Problematika načrtovanja sistemov kanalizacije v Sloveniji
  Radoslav Vodopivec
  prispevek I prezentacija
 • Application of the enerwater methodology for the analysis of energy efficiency: a case study
  Stefano Longo, Miguel Mauricio-Iglesias, Juan M. Lema, Almudena Hospido
  prispevek I prezentacija I video

5. VODNI VIRI IN PITNA VODA

 • Upravljanje onesnaženj podzemne vode na ravni funkcionalnega mestnega območja
  mag. Joerg Prestor, dr. Brigita Jamnik, Simona Pestotnik, Petra Meglič, dr. Sonja Cerar, dr. Mitja Janža, mag. Primož Auersperger, mag. Branka Bračič Železnik
  prispevek I prezentacija
 • Sanacija vodnih virov Segovci in Podgrad
  dr. Goran Pipuš
  prispevek I prezentacija
 • Patogeni virusi v vodi: določanje in ukrepanje
  Anja Pecman, dr. Denis Kutnjak, dr. Nataša Mehle, Katarina Bačnik, dr. Magda Tušek Žnidarič, izr. prof. dr. Matevž Dular, dr. Janez Kosel, prof. dr. Maja Ravnikar, dr. Ion Gutiérrez-Aguirre
  prispevek I prezentacija

Dodatni prispevki objavljeni v zborniku

 • Morfološke in hidrološke spremembe na hudourniški reki Gradaščici in vpliv na diverziteto združbe bentoških nevretenčarjev
  Tjaša Zimšek
  prispevek 
 • Vodni odtis lokalnega trga
  Brigita Leban, prof. dr. Zvone Balantič
  prispevek