Scroll Top

PRISPEVKI IN PREDSTAVITVE

Vodni dnevi 2018, 18. in 19. oktober 2018

Prenesi Zbornik referatov Vodni dnevi 2018 (pdf)

1. VODA – NARAVA IN OKOLJE

 • Izzivi celostnega upravljanja voda
  dr. Aleš Bizjak

prispevek/prezentacija

 • Ko je vode premalo
  dr. Andreja Sušnik

prispevek/prezentacija

 • Zavarovalna vrednost narave: iskanje sinergij
  dr. Polona Pengal, Blaž Cokan, Zdravko Kozinc, dr. Raffaele Giordano, dr. Alessandro Pagano, Roxane Marchal, dr. Guillaume Piton, dr. Jean-Marc Tacnet

prispevek/prezentacija

 • Poznavanje vplivov in sprejemanje rešitev lahko privede do boljšega stanja voda
  izr. prof. dr. Gorazd Urbanič, dr. Vesna Petkovska, dr. Rebeka Šiling, Miha Knehtl

prispevek/prezentacija

2. RAVNANJE Z BLATOM IZ ČISTILNIH NAPRAV

 • Sludge treatment and disposal
  prof. dr. Norbert Dichtl

prispevek/prezentacija

 • Zakonodajne ovire in priložnosti energetske in snovne izrabe blata KČN
  Vesna Mislej

prispevek/prezentacija

 • Obdelava odvečnega aktivnega blata na komunalni čistilni napravi s pomočjo ozonacije
  prof. dr. Gregor D. Zupančič, Špela Hudobivnik, dr. Mario Panjičko, dr. Matej Čehovin

prispevek/prezentacija

3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

 • New insights and challenging in integrated urban drainage systems including sewer, wastewater treatment plant and river
  prof. dr. Giorgio Mannina

prezentacija

 • Izračun kanalizacijskih zadrževalnih bazenov – domači in tuji predpisi
  dr. Uroš Krajnc

prispevek/prezentacija

 • Deamonifikacija – napredno odstranjevanje dušika
  dr. Marjetka Levstek, dr. Marjetka Stražar

prispevek/prezentacija

4. VODNI VIRI IN PITNA VODA

 • Znanstveni kriteriji za identifikacijo in ocena tveganja za kemične motilce endokrinega sistema v povezavi s pravno ureditvijo fitofarmacevtskih sredstev
  dr. Jernej Drofenik, dr. Lucija Perharič, dr. Tanja Fatur

prispevek/prezentacija

 • Vodovarstvena območja – kritični pretres dosedanje prakse pri varovanju virov pitne vode v Sloveniji
  izr. prof. dr. Mihael Brenčič

prispevek/prezentacija

 • Priprava pitne vode iz zajetja Jama v Kostanjevici na Krki
  Špela Arh Marinčič, Jože Leskovar, dr. Andrea Cesar, Jan Zadravec, Alen Malus

prispevek/prezentacija

 

DODATNI PRISPEVKI, OBJAVLJENI V ZBORNIKU

 • Izboljšanje odvodnjavanja s pomočjo polimerov
  Klemen Cezar

prispevek

 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Sevnica
  Roman Perčič

prispevek

 • Občutljivo trofično stanje Blejskega jezera
  mag. Špela Remec – Rekar, dr. Nataša Dolinar, Nina Štupnikar, Edita Sodja

prispevek

 • Odpadno blato iz čistilnih naprav: ponovna uporaba, zmanjšanje količine in inhibicija rasti nitastih bakterij z uporabo ultrazvočne naprave
  doc. dr. Marko Šetinc

prispevek