Scroll Top

PRISPEVKI IN PREDSTAVITVE 2020

Vodni dnevi 2020, 17. in 18. september

UVODNO PREDAVANJE

Voda, ki povezuje, voda, ki razdružuje – sociološki pogled na aktualne probleme vodá
Dr. Pavel Gantar

prispevek/prezentacija

 

UPRAVLJANJE Z VODAMI

Kako omogočiti renaturiranje rek: izkušnje iz Francije
Dr. Benoît Terrier, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Francij

prispevek/prezentacija

 

Upravljanje z vodnimi viri v jugozahodni Sloveniji
Dr. Uroš Krajnc

prispevek/prezentacija

 

VODNI VIRI IN PITNA VODA

Varnost pitne vode*
Oliver Schmoll, World Health Organization, Regional Office for Europe, Nemčija

prezentacija

 

Sistemska ureditev zagotavljanja varne pitne vode
Doc. dr. Mojca Jevšnik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

prispevek/prezentacija

 

Predstavitev novega vodovodnega sistema na Onkološkem inštitutu Ljubljana
Dr. Andrej Šarc, Onkološki inštitut Ljubljana

prispevek/prezentacija

 

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Tehnologije za intenziviranje procesov energetske samooskrbe – študija primera ČN Strass
Dr. Bernhard Wett, NEWport GmbH, Avstrija

prezentacija

 

Problematika čiščenja mlekarske odpadne vode
Dr. Marjetka Levstek, JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.

prispevek/prezentacija

 

Potovanje mikroplastike po vodnih ekosistemih v Sloveniji
Dr. Manca Kovač Viršek, Inštitut za vode Republike Slovenije

prispevek/prezentacija

 

Virusi v odpadni vodi – od patogenih rastlinskih virusov do spremljanja novega koronavirusa
Katarina Bačnik, Nacionalni inštitut za biologijo

prispevek/prezentacija

 

NARAVA IN VODNA OKOLJA

Zelene tehnologije za čiščenje in ponovno uporabo vode v kmetijstvu – potenciali in izzivi
Doc. dr. Darja Istenič, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

prezentacija

 

Gospodarjenje in upravljanje kmetijskih sistemov za zagotavljanje vode dobre kakovosti za oskrbo s pitno vodo (FAIRWAY)
Doc. dr. Matjaž Glavan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

prispevek/prezentacija

 

Pogled pod površje – živi svet v podzemnih vodah rečnih nanosov
Dr. Nataša Mori, Nacionalni inštitut za biologijo

prispevek/prezentacija

 

Človeška ribica kot pokazatelj stanja podzemske vode
Prof. dr. Rok Kostanjšek, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

prispevek/prezentacija

ZBORNIK REFERATOV

naslovnica zbornika Vodni dnevi 2020