POSLOVNA PREDSTAVITEV

Spoštovani.

Letošnji simpozij Vodni dnevi bo potekal v pomladanskem času, že meseca maja bo priložnost za strokovno srečanje in povezovanje poslovnih priložnosti na tradicionalnem simpoziju Vodni dnevi 2023.

Letošnji simpozij bo potekal pod sloganom Pospešimo spremembe s partnerstvi in sodelovanjem. V sodelovanju z različnimi deležniki želimo pospešiti spremembe na vseh področjih upravljanja voda. S krepitvijo partnerstev in sodelovanja bomo skupaj bolj odgovorno prispevali k večji zaščiti kot tudi ohranjanju naših voda. Večkrat smo že poudarili, da se morata v procese upravljanja voda, povezanih z načrtovanimi okoljskimi rešitvami, poleg odločevalcev pravočasno vključevati še strokovna javnost in civilna družba. Prihranek časa in finančnih sredstev v teh procesih še zdaleč ni zanemarljiv. Da bi to dosegli, je treba širiti znanje in povečati ozaveščenost pri vseh vpletenih deležnikih. Simpozij Vodni dnevi nam letos odpira priložnost za krepitev te zavesti in za še uspešnejše upravljanje vodnega okolja v Sloveniji.

Aktivno sodelovanje na simpoziju v obliki sponzoriranja dogodka je eno izmed uspešnejših načinov negovanja obstoječih poslovnih partnerstev in tkanja novih poslovnih priložnosti. Z usmerjeno predstavitvijo ciljni skupini in neposredno komunikacijo z udeleženci simpozija si kot sponzorji dogodka lahko gradite in utrjujete vašo prepoznavnost na vodnem področju.

V nadaljevanju so predstavljene možnosti poslovne predstavitve na simpoziju. Udeležencem simpozija se lahko predstavite na različne načine in izberete možnosti, da bo vaša predstavitev kar najbolj prodorna. Omogočili vam bomo tudi predvajanje video predstavitve, interaktivno in s konceptom bomo izkoristili tudi čas za odmor. Poskrbljeno bo tudi za mreženje in druženje z udeleženci simpozija.

Izkoristite poslovno priložnost, da tudi vaše podjetje postane vidno in vsem poznano.

 

Programski odbor
Vodnih dnevov 2023

MOŽNOSTI POSLOVNE PREDSTAVITVE NA SIMPOZIJU

1. OSNOVNA PREDSTAVITEV – 400 EUR

 • objava logotipa v e-zborniku povzetkov referatov;
 • objava logotipa v priložnostnem bloku, ki ga bodo prejeli udeleženci simpozija;
 • objava logotipa na spletni strani simpozija;
 • objava logotipa v e-predstavitvi sponzorjev pred predavanji in med odmori.

2. POSLOVNA PREDSTAVITEV – 700 EUR

 • objava logotipa in poslovne predstavitve podjetja na spletni podstrani simpozija;
 • objava logotipa in celostranske predstavitve, ki jo posreduje sponzor (lektorirano in oblikovano oglasno sporočilo v pdf formatu) v e-zborniku povzetkov referatov;
 • objava logotipa v priložnostnem bloku, ki ga bodo prejeli udeleženci simpozija;
 • objava logotipa v e-predstavitvi sponzorjev pred predavanji in med odmori.

3. CELOVITA POSLOVNA PREDSTAVITEV – 900 EUR

 • objava logotipa in poslovne predstavitve podjetja na spletni podstrani simpozija;
 • objava logotipa in celostranske predstavitve, ki jo posreduje sponzor (lektorirano in oblikovano oglasno sporočilo v pdf formatu) v e-zborniku povzetkov referatov;
 • objava logotipa in celostranske predstavitve v priložnostnem bloku, ki ga bodo prejeli udeleženci simpozija;
 • objava logotipa v e-predstavitvi sponzorjev pred predavanji in med odmori;
 • udeležba enega predstavnika na strokovnem in družabnem delu simpozija.

4. POSLOVNA PREDSTAVITEV Z MOŽNOSTJO VIDEOPREDSTAVITVE ALI RAZSTAVNEGA PROSTORA – 1.100/1.300 EUR

 • objava logotipa in poslovne predstavitve podjetja na spletni podstrani simpozija;
 • objava logotipa in celostranske predstavitve, ki jo posreduje sponzor (lektorirano in oblikovano oglasno sporočilo v pdf formatu) v e-zborniku povzetkov referatov;
 • objava logotipa in celostranske predstavitve v priložnostnem bloku, ki ga bodo prejeli udeleženci simpozija;
 • možnost predvajanja videopredstavitve podjetja (do 2 minuti) v času izvajanja simpozija ali postavitev razstavnega prostora (cca 5 m2);
 • objava logotipa na spletni strani simpozija;
 • objava logotipa v e-predstavitvi sponzorjev pred predavanji in med odmori;
 • udeležba enega/dveh predstavnikov na strokovnem in družabnem delu simpozija ali sodelovanje prek spleta.

5. CELOVITA POSLOVNA PREDSTAVITEV IN SPONZORSTVO SIMPOZIJA – 2.200 EUR

 • navedba podjetja kot sponzorja simpozija na vabilu na simpozij ter na programu, objavljenem na spletni strani simpozija in posredovanem prek e-najav simpozija;
 • objava logotipa in poslovne predstavitve podjetja na spletni podstrani simpozija;
 • objava logotipa v e-zborniku povzetkov referatov;
 • objava celostranske predstavitve, ki jo posreduje sponzor (lektorirano in oblikovano oglasno sporočilo v pdf formatu) v priložnostnem bloku, ki ga bodo prejeli udeleženci simpozija;
 • možnost predvajanja videopredstavitve podjetja (do 2 minuti) v času izvajanja simpozija;
 • objava logotipa v e-predstavitvi sponzorjev pred predavanji in med odmori;
 • udeležba dveh predstavnikov na strokovnem in družabnem delu simpozija.

Predstavitvene možnosti se lahko dopolnjujejo in različno kombinirajo ter prilagodijo vašim poslovnim potrebam. Po dogovoru zagotovimo lektoriranje in oblikovanje predstavitvenega oglasa v zborniku.

Za podrobnejše informacije nam pišite na e-naslov info@vodnidnevi.si ali pokličite mag. Stanko Cerkvenik na telefonsko številko 041 821 821.

 

Prenesi poslovno predstavitrev v pdf zapisu.

Programski odbor
Vodnih dnevov 2023