POSLOVNE PREDSTAVITVE

Spoštovani!

Slovensko društvo za zaščito voda tudi letos organizira simpozij Vodni dnevi z mednarodno udeležbo. Osrednja tema letošnjega simpozija je Obzorje 2020: Voda kot družbeni izziv.

Obzorje 2020 je največji program EU za raziskave in razvoj, ki je v sedemletnem obdobju na trg prenesel raziskovalne zamisli in je v želji po napredku ter spodbujanju gospodarske rasti med seboj povezal tako raziskovalni kot aplikativni kader. Usmerjen je na tri ključna področja: znanost, vodilni položaj v panogi in družbene izzive. Ker je voda povezovalni člen in nujno potrebna surovina za obstoj in rast gospodarstva, jo bomo na letošnjih Vodnih dnevih obravnavali tudi s stališča aktualnih družbenih izzivov s poudarkom na varovanju narave.

Dvodnevni simpozij bo ponudil veliko priložnosti za izmenjavo strokovnih mnenj, stališč in izkušenj ter je enkratna priložnost za predstavitev podjetij, ki na tak ali drugačen način delujejo na področju vodnega gospodarstva. Pripravili smo različne predstavitvene možnosti in vas vabimo, da izkoristite priložnost ter v okviru simpozija predstavite vaše podjetje širšemu strokovnemu krogu.

MOŽNOSTI POSLOVNE PREDSTAVITVE NA SIMPOZIJU

1. OSNOVNA PREDSTAVITEV – 250 EUR

 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na spletni strani simpozija;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani simpozija pred predavanji in med odmori;
 • možnost razdelitve promocijskega gradiva v mapi, ki jo prejmejo udeleženci simpozija.

2. POSLOVNA PREDSTAVITEV – 400 EUR

 • objava celostranske predstavitve podjetja v zborniku referatov, ki jo posreduje sponzor simpozija (lektorirano in oblikovano oglasno sporočilo v pdf formatu, velikosti 174 x 239 mm);
 • možnost postavitve predstavitvenega panoja pred ali v dvorani simpozija;
 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na spletni strani simpozija;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani posveta pred predavanji in med odmori;
 • možnost razdelitve promocijskega gradiva v mapi, ki jo prejmejo udeleženci simpozija.

3. CELOVITA POSLOVNA PREDSTAVITEV – 700 EUR

 • poslovna predstavitev podjetja na spletni podstrani simpozija;
 • objava celostranske predstavitve podjetja v zborniku referatov, ki jo posreduje sponzor simpozija (lektorirano in oblikovano oglasno sporočilo v pdf formatu, velikosti 174 x 239 mm);
 • možnost postavitve predstavitvenega panoja pred ali v dvorani simpozija;
 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na spletni strani simpozija;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani simpozija pred predavanji in med odmori;
 • možnost razdelitve promocijskega gradiva v mapi, ki jo prejmejo udeleženci simpozija;
 • udeležba enega udeleženca na strokovnem in družabnem delu simpozija.

4. POSLOVNA PREDSTAVITEV Z MOŽNOSTJO RAZSTAVE – 800/1.000 EUR

 • poslovna predstavitev podjetja na spletni podstrani simpozija;
 • objava celostranske predstavitve podjetja v zborniku referatov, ki jo posreduje sponzor simpozija (lektorirano in oblikovano oglasno sporočilo v pdf formatu, velikosti 174 x 239 mm);
 • možnost uporabe razstavnega prostora (cca 6 m2) v ali pred dvorano simpozija;
 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na spletni strani simpozija;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani simpozija pred predavanji in med odmori;
 • udeležba enega/dveh udeležencev na strokovnem in družabnem delu simpozija.

5. CELOVITA POSLOVNA PREDSTAVITEV IN SPONZORSTVO ODMORA (1. ali 2. dan) – 1.000 EUR

 • navedba podjetja kot sponzorja pogostitve med odmorov na tiskanem vabilu na simpozij, na programu objavljenem na spletnem naslovu simpozija in posredovanem prek e-najav simpozija;
 • poslovna predstavitev podjetja na spletni podstrani simpozija;
 • objava celostranske predstavitve podjetja v zborniku referatov, ki jo posreduje sponzor simpozija (lektorirano in oblikovano oglasno sporočilo v pdf formatu, velikosti 174 x 239 mm);
 • možnost postavitve predstavitvenega panoja pred dvorano simpozija;
 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na spletni strani simpozija;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani simpozija pred predavanji in med odmori;
 • možnost razdelitve promocijskega gradiva v mapi, ki jo prejmejo udeleženci simpozija;
 • udeležba enega udeleženca na strokovnem in družabnem delu simpozija.

6. CELOVITA POSLOVNA PREDSTAVITEV IN SPONZORSTVO SLAVNOSTNE VEČERJE ALI DRUŽABNEGA DOGODKA – OD 1.500 EUR DALJE

 • navedba podjetja kot sponzorja slavnostne večerje ali družabnega dogodka na tiskanem vabilu simpozija, na programu objavljenem na spletnem naslovu simpozija in posredovanem prek e-najav;
 • možnost kratkega nagovora udeležencev pred slavnostno večerjo ali družabnim dogodkom;
 • poslovna predstavitev podjetja na spletni podstrani simpozija;
 • objava celostranske predstavitve podjetja v zborniku referatov, ki jo posreduje sponzor simpozija (lektorirano in oblikovano oglasno sporočilo v pdf formatu, velikosti 174 x 239 mm);
 • možnost postavitve predstavitvenega panoja pred dvorano simpozija;
 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na spletni strani simpozija;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani simpozija pred predavanji in med odmori;
 • možnost razdelitve promocijskega gradiva v mapi, ki jo prejmejo udeleženci simpozija;
 • udeležba dveh udeležencev na strokovnem in družabnem delu simpozija.

 

Prenesite tabelo predstavitev ponudbe (PDF)

 

Predstavitvene možnosti se lahko dopolnjujejo in različno kombinirajo ter prilagodijo poslovnim potrebam sponzorjev. Po dogovoru zagotovimo lektoriranje in oblikovanje predstavitvenega oglasa v zborniku.

Za podrobnejše informacije nam pišite na e-naslov info@vodnidnevi.si ali pokličite mag. Stanko Cerkvenik na tel. št. 041 821 821.

 

Programski odbor

Vodni dnevi 2020