Scroll Top

Application of the enerwater methodology for the analysis of energy efficiency: a case study

Predavanje na temo Učinkovito izvajanje komunalnih storitev: Stefano Longo z Univerze Santiago de Compostela

Stefano Longo je kot strokovnjak vključen v mednarodni projekt, v katerem razvijajo metodologijo za ugotavljanje energetske učinkovitosti čistilnih naprav. S to metodologijo naj bi upravljavcem omogočili primerjavo med različnimi čistilnimi napravami in ugotovili, kateri procesi so znotraj same čistilne naprave bolj, kateri pa manj učinkoviti. Ta standardna metoda, ki bi jo uporabljali po vsej EU, bi lahko primerjali različne čistilne naprave z različnimi karakteristikami, ki so različno energetsko varčne, ali drugače, metodologija naj bi služila kot orodje za izdelavo ocene za izboljšanje energetske učinkovitosti čistilnih naprav, saj ob izračunih energetskega indeksa ponuja upravljavcu tudi kazalnike umestitve čistilne naprave v energetske razrede od A do G.

Mednarodni projekt, katerega vrednost je ocenjena na 1,7 milijona evrov, poteka od marca 2015 in se bo zaključil v februarju 2018, obravnavan pa je kot prvi korak za vzpostavitev standardov. V njem sodelujejo strokovnjaki nekaterih evropskih okoljskih institucij in štirih evropskih univerz iz Španije, Italije, Anglije in Nemčije. V Nemčiji testiranje metodologije izvajajo v 15 čistilnih napravah, kjer jo tudi ocenjujejo.

Mednarodni projekt, katerega vrednost Uporabniki metodologije bodo morali tako najprej vnesti ustrezne podatke, to je definirati tip čistilne naprave, saj je vsaka drugačna in tudi drugače funkcionira. Za vsako fazo je treba definirati več indikatorjev, da bi lahko ugotavljali različne vplive in izračunali ekonomsko učinkovitost čistilne naprave, zbrane podatke pa potem še analizirali. Razvili so CED (Cumulative Energy Demand) metodo, na podlagi katere bo mogoče predvideti, koliko energije bo na primer potrebno za izvedbo posameznega procesa obdelave odpadne vode. Izračun indeksa energetske učinkovitosti čistilne naprave (izražen je v vrednosti med 0 in 1) omogoča primerjave med sicer neprimerljivimi kazalniki, s pomočjo metodologije pa upravljavci čistilnih naprav pridobijo podatek, v kateri energetski razred je uvrščena njihova čistilna naprava. Ta podatek je hkrati tudi vodilo za sprejemanje ustreznih energetskih ukrepov upravljavcev v prihodnosti.