Nekategorizirano

Obvestilo o ravnanju v primeru kršitev

OBVESTILO Slovensko društvo za zaščito voda prejema zlasti v zadnjih mesecih vrsto pobud, vprašanj in prošenj za nasvete v zvezi…

Slovensko društvo za zaščito voda v torek, 12. februarja 2019, organizira redno letno skupščino, ki se bo ob 13. uri začela v sejni sobi…

Patogeni virusi v vodi: določanje in ukrepanje

Predavanje na temo Vodni viri in pitna voda: raziskovalka Anja Pecman iz Nacionalnega inštituta za biologijo, oddelka za biotehnologijo in…

Sanacija vodnih virov Segovci in Podgrad

Predavanje na temo Vodni viri in pitna voda: kemijski inženir dr. Goran Pipuš iz podjetja Hidroinženiring Dr. Goran Pipuš je…

Upravljanje onesnaženj podzemne vode na ravni funkcionalnega mestnega območja

Predavanje na temo Vodni viri in pitna voda: mag. Joerg Prestor iz Geološkega zavoda Slovenije ”Veliko mest leži na pomembnih…

Application of the enerwater methodology for the analysis of energy efficiency: a case study

Predavanje na temo Učinkovito izvajanje komunalnih storitev: Stefano Longo z Univerze Santiago de Compostela Stefano Longo je kot strokovnjak vključen…

Problematika načrtovanja sistemov kanalizacije v Sloveniji

Predavanje na temo Učinkovito izvajanje komunalnih storitev: projektant čistilnih naprav Radovan Vodopivec iz družbe Alpeng d.o.o. O pomembnem delu čiščenja…

How to manage a water utility in a rapidly changing world -The Ruhrverband example

Predavanje na temo Učinkovito izvajanje komunalnih storitev: tehnološki inženir prof. dr. Norbert Jardin Prof. dr. Norbert Jardin je najprej predstavil…

Učinkovito čiščenje odpadnih voda in ohranjanje kraškega podzemlja

Predavanje na temo Čiščenje odpadne vode: inženir gozdarstva Gregor Danev z Zavoda RS za varstvo narave Pri nas je za…