Scroll Top

In Memoriam: Petr Grau

In Memoriam: Poslovil se je prof. dr. Petr Grau

 

Foto: arhiv SDZV

V 91. letu starosti se je poslovil češki znanstvenik prof. dr. Petr Grau, svetovno znani strokovnjak na področju čiščenja odpadnih voda, ki se je ukvarjal predvsem s kinetiko substratov, populacijsko dinamiko mešanih kultur in separacijo suspenzij.

Profesor Grau je bil avtor in soavtor 26 patentov in uporabnih modelov ter številnih strokovnih člankov, v sodelovanju z W. Wesleyjem Eckenfelderjem ml. pa je uredil tudi monografijo Activated Sludge Process Design and Control: Theory and Practice.

Njegove strokovne in pedagoške dejavnosti, vključno z gostovanji na vodilnih svetovnih univerzah, kot sta kalifornijska v Berkeleyu in avstralska v Adelaidi, so bile prepoznane s številnimi pomembnimi nagradami več pomembnih univerz. Med njimi je bil v letu 1989 prejemnik nagrade ameriškega združenja profesorjev za okoljsko inženirstvo in znanost (The Association of Environmental Engineering and Science Professors of ZDA), ter kanadske, ki jo je istega leta prejel kot »odličen predavatelj«.

V letu 1993 je bil prejemnik zlate medalje Avstralskega združenja za vodo in odpadne vode, izvoljen pa je bil tudi za člana Mednarodne akademije za vodo (The International Water Academy) s sedežem v Oslu.

Za svoje dolgoletno delo v Stockholmski fondaciji za vodo (Stockholm Water Foundation) je prejel častno priznanje mesta Stockholm, bil pa je tudi predsednik komisije za izbor nagrajencev Stockholmske nagrade za vodo (Stockholm Water Prize), ki jo v stockholmski mestni hiši podeljuje švedski kralj. Takrat je to ‘Nobelovo nagrado za vodo’ podeljevala Kraljeva švedska akademija v sodelovanju z omenjeno fondacijo, po letu 1991 pa je njeno vlogo prevzel Stockholmski mednarodni inštitut za vode – SIWI.

Njegova dejavnost v mednarodnih strokovnih društvih, kot sta Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo (IUPAC) ali Mednarodno združenje za čisto tehnologijo (IACT), je bila izjemna. Ime profesorja Graua je povezano predvsem z njegovim delom v Mednarodnem združenju za kakovost vode (IAWQ), ki se je v letu 2000 preimenovalo v Mednarodno združenje za vodo (International Water Association – IWA).

V okviru IAWQ je v letih 1984–1988 nadaljeval delo kot član izvršnega odbora združenja, v letih 1988–1990 je bil njegov podpredsednik in v letih 1990–1994 še njegov predsednik. Kot strokovnjak je delal tudi za mednarodne organizacije, kot so WHO, UNIDO, OECD, Svetovna banka, EC. Bil je tudi osebni svetovalec švedskega kralja Carla XVI. Gustava. Približno deset let je delal kot vabljeni neodvisni svetovalec na projektih in vodenju obratovanja velikih čistilnih naprav v Južni Ameriki za mesta São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires ali Santiago de Chile. Zelo koristno je bilo tudi njegovo sodelovanje z italijanskimi univerzami, zaradi česar so bili doseženi odlični rezultati pri sanaciji Beneške lagune. Njegove svetovalne storitve so uporabljala tudi češka podjetja in mesta, kot so Severočeské vodovody a kanalizace, Hydrotech s.r.o., ENVI-PUR s.r.o., ARKO TECHNOLOGY a.s., Sweco Hydroprojekt a.s. in cela vrsta drugih.

 

Na sliki od leve proti desni: Dušan Vančo, Milenko Roš in Petr Grau na Vodnih dnevih 2011 v Portorožu (foto: arhiv SDZV)

 

Prof. Grau je bil tudi precej povezan s Slovenskim društvom za zaščito voda in Slovenijo. Na Vodnih dnevih je imel dvakrat predstavitev o svojem strokovnem delu, o svojih izkušnjah pa je predaval tudi drugod po Sloveniji, med drugim tudi na CČN Domžale – Kamnik, Biotehniški fakulteti in Zavodu za tehniško izobraževanje.

V SDZV ga bomo zaradi njegovih številnih dosežkov na področju znanstveno-raziskovalnega dela ohranili v lepem spominu kot izjemnega strokovnjaka na področju odpadnih voda.

 

Prof. dr. Milenko Roš

 

Na sliki: Petr Grau s soprogo pred Predjamskim gradom (foto: Milenko Roš)

 

 

Na sliki: Petr Grau s soprogo v Ljubljani (foto: Milenko Roš)