Scroll Top

Nominacija častnega člana SDZV

Nominacija častnega člana SDZV

Prof. dr. Milenko ROŠ

Milenko Roš je dr. kemijskih znanosti, ki je svoja znanja, teoretična in praktična, pridobival na Kemijskem inštitutu, kjer je bil ves čas zaposlen in je dolga leta tudi vodil Skupino za kemijo, biologijo in tehnologijo voda.
Bil je soustanovitelj Slovenskega društva za zaščito voda, njegov dolgoletni predsednik in organizator Vodnih dni, ki so z leti prerasla v odmeven dvodnevni simpozij, obogaten s teoretičnimi predavanji domačih in tujih strokovnjakov in praktičnimi znanji, predvsem na področju voda. Skupaj s prof. Dularjem in prof. Petrešinom je Slovensko društvo za zaščito voda povezoval s tujimi društvi, predvsem evropskim združenjem EWA.
Milenko je bil tako laboratorijski kot tudi terenski raziskovalec in eden prvih, ki je prepoznal pomen povezovanja različnih strok, tako na področju čiščenja odpadnih voda, kot spremljanja stanja v vodnih telesih. Kot univerzitetni profesor je vzgojil dobre inženirje in raziskovalce na področju varovanja voda in čistilnih tehnologij. Znanja s številnih konferenc v tujini je prenašal v domače okolje. Organiziral je medlaboratorijske primerjave za slovenske laboratorije, ki so bili vključeni v monitoring in analize odpadnih voda. Sodeloval je s slovenskimi projektanti čistilnih naprav. Objavil je več knjig o čiščenju voda in skrbel za slovensko terminologijo na področju. Odmevna je bila njegova knjiga Respirometry of Activated Sludge leta 1993.
Aktiven je ostal tudi po upokojitvi leta 2009, veliko izkušenj pa prispeva tudi kot član UO našega društva. Njegovo dolgoletno delo je bilo opaženo v tujini, lani je v Bruslju zato prejel posebno priznanje, medaljo Dunbar, ki jo vsaki dve leti podeljuje European water Association – EWA.

Z veseljem predlagam v izvolitev prof. Roša za novega častnega člana našega društva za zaščito voda.

Ljubljana, 25. 1. 2018

Prof. dr. Mihael J. TOMAN