Scroll Top

PRISPEVKI IN PREDSTAVITVE 2019

Vodni dnevi 2019, 17. in 18. oktober 2019

1. VODA SKOZI ČAS

 • 25 let povezani z vodo
  prof. dr. Milenko Roš, Slovensko društvo za zaščito voda

prispevek/prezentacija

 • Pametni vodni sistemi za prihodnost*
  zaslužni prof. dr. Gustaf Olsson, Lund University, Švedska

prispevek/prezentacija

 • Tehnološki in finančni izzivi na področju odpadne vode
  dr. Marjetka Stražar, JP CČN Domžale – Kamnik, d. o. o.

prispevek/prezentacija

 

2. VODNI VIRI IN PITNA VODA

 • Dodatni parametri v programih spremljanja vodnih virov
  dr. Nataša Sovič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

prispevek/prezentacija

 • Pregled izkoriščanja vodnih virov v Sloveniji
  izr. prof. dr. Mihael Brenčič, Univerza v Ljubljani – Naravoslovnotehniška fakulteta

prispevek/prezentacija

 • Izzivi pri pripravi pitne vode iz površinskih vodnih virov
  mag. Jožica Dobaj, Komunala Slovenska Bistrica, d. o. o.

prispevek/prezentacija

 

3. POGLED NAPREJ

 • Vizija upravljanja voda v Sloveniji
  mag. Suzana Stražar, Direkcija Republike Slovenije za vode

prispevek/prezentacija

 • Kavarna o vodi: Prihodnost vode danes
  moderatorka mag. Stanka Cerkvenik

prezentacija

 

4. ČIŠČENJE IN PRIPRAVA VODE

 • Male komunalne čistilne naprave in sistemi za vodo včeraj, danes, jutri*
  zaslužni prof. dr. Hallvard Ødegaard, Norwegian University of Science and Technology, Norveška

prispevek/prezentacija

 • Algne čistilne tehnologije v krožnem gospodarstvu
  dr. Maja Berden Zrimec, AlgEn, d. o. o.

prezentacija

 • Energetska učinkovitost in inteligentna raba energije na čistilnih napravah (primer CČN Kranj)
  Aleksander Mulec, Hidroinženiring, d. o. o.

prispevek/prezentacija

 

5. VODA IN SKUPNOST

 • Naša odgovornost do vodnih virov
  dr. Mitja Bricelj, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

prispevek/prezentacija

 • Od saprobnega sistema kakovostnih razredov do ekološkega stanja vodnih teles
  izr. prof. dr. Gorazd Urbanič, Inštitut URBANZERO, celovito upravljanje okolja, d. o .o.

prezentacija

 • Alternativni vodni viri v mestih
  asist. Matej Radinja, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

prispevek/prezentacija

 • Izvedba omilitvenih ukrepov in drugih ureditev za varstvo narave pri izgradnji HE Brežice
  Nuša Rožman, SAVAPROJEKT, d. d., Krško

prispevek/prezentacija