Obnovljivi viri

#

02 Jun: Navidezna voda

Danes je navidezno ali virtualno že skorajda že vse. Celo realnost je postala navidezna. Angleško besedo virtual pa smo spremenili…