Obnovljivi viri

Sporočilo za javnost S prenovljeno evropsko direktivo tudi v Sloveniji do večje energetske učinkovitosti čistilnih naprav   V Domžalah, 2….

Čisto ali čisteje? Mednarodni dan čiste energije – 26. januar Mihael Brenčič   S problematiko načrtovanja, projektiranja, izgradnje in vplivov…

Zaključki 3. slovenskega kongresa o vodah Pripravila: dr. Lidija Globevnik, predsednica organizacijskega odbora Datum: 8. november 2023   Oktobra 2023 se…

Na 3. slovenskem kongresu o vodah o nujnosti interdisciplinarnega upravljanja voda   Na Ptuju je 19. in 20. oktobra potekal 3….

SVETOVNI DAN VODA 2023 : POSPEŠIMO SPREMEMBE Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, je po vsem…

Voda je integralni del vseh vidikov življenja Konferenca OZN o vodi – New York 22. – 24. marec 2023  …

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 17. februarja na spletni strani vlade objavilo besedilo predloga Zakona o umeščanju naprav…

Naprej v preteklost?  Nekaj pomislekov o smotrnosti delitve ministrstva za okolje in prostor   V državah z dosledno izpeljano delitvijo…

Vabilo članom na redno letno skupščino SDZV  Datum:                        21. februar 2023, od 13.00 do 15.00 Lokacija:                      CČN Domžale…

Predlogi, pripombe in komentarji štirih strokovnih združenj s področja voda k predlogu ZUOVE (na dan 13. januar 2023) Po temeljitem…

Odziv strokovnih združenj s področja voda na predlog ZUOVE Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov…