Scroll Top

Na MOP so ustanovili Svet za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

V Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO tudi prof. dr. Mihael Jožef Toman, podpredsednik SDZV

Na pobudo ministra Jureta Lebna, ki se je ob nastopu svojega mandata zavezal, da bo nevladnice in nevladnike ob sprejemanju zakonskih in drugih ukrepov obravnaval kot partnerje, je v začetku decembra 2018 v okviru MOP nastalo novo posvetovalno teloSvet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO.

Minister je že takoj po prevzemu svoje ministrske funkcije k sodelovanju povabil Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), ki naj kot krovna organizacija s področja okolja in prostora med svojimi organizacijami izbere 10 predstavnikov za njegov posvetovalni svet. Postopek izbora se je začel v začetku oktobra 2018. Nevladne organizacije so svoje kandidature oddale do 23. oktobra 2018, med njimi tudi Slovensko društvo za zaščito voda, ki je za predstavnika NVO za področje varstva okolja predlagalo svojega kandidata, podpredsednika SDZV, prof.dr. Mihaela Jožefa Tomana.

Javna predstavitev kandidatov je potekala 16. novembra 2018, za predstavnike pa so bili imenovani Senka Šifkovič Vrbica (področje pravno-sistemskih vprašanj s področja okolja, narave in prostora), Gaja Brecelj (področje okolja in prostora), Mihael Jožef Toman (področje varstva okolja), Barbara Kvac (področje podnebnih sprememb), Lenka Puh (področje krožnega gospodarstva), Damjan Vinko (področje biotske raznovrstnosti), Jana Kus Veenvliet (področje zavarovanih območij), Marko Peterlin (področje urejanja prostora), Lenka Kavčič (področje graditev) in Tomaž Banovec (področje stanovanj).

*Na seji so s soglasjem navzočih imenovali kandidatke za tri področja (Gaja Brecelj, Barbara Kvac in Lenka Kavčič) ter izvedli volitve za področja, kjer ni prišlo do imenovanja s soglasjem kandidatov. Največje število glasov so prejeli: Senka Šifkovič Vrbica, prof.dr. Mihael Jožef Toman, Lenka Puh, Damjan Vinko, Jana Kus Veenvliet, Marko Peterlin in Tomaž Banovec.

Sklep o imenovanju (CNVOS) 

Ustanovna seja Sveta ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO je tako na Ministrstvu za okolje in prostor potekala 5. decembra. Na njej je minister izpostavil pomembno vlogo nevladnih organizacij (NVO) v delovnih procesih MOP-a na področju zaščite okolja in narave ter prostorskih rešitev, v katere morajo biti NVO vključene že pri snovanju zakonodajnih in drugih rešitev, saj bo le na ta način mogoče najti najboljše rešitve za Slovenijo. Izbrani predstavniki NVO, ki naj bi se z ministrom sestajali enkrat mesečno, so poudarili, da je tovrstno sodelovanje nujno potrebno ter da delovanje sveta razumejo kot strokovno pomoč ministru in MOP pri pripravi boljših rešitev za vse.

Predstavniki nevladnih organizacij, imenovani v Svet ministra za okolje in prostor za NVO, na ustanovni seji z ministrom Juretom Lebnom na MOP (vir MOP, avtorica Tanja Poličnik)

Sorodni prispevki