Scroll Top

V Lizboni je potekal že deseti sestanek delovne skupine CEN/TC 165/WG 40 za revizijo standardov čistilnih naprav nad 50 PE

V Lizboni je potekal že deseti sestanek delovne skupine CEN/TC 165/WG 40 za revizijo standardov čistilnih naprav nad 50 PE

V okviru Evropskega komiteja za standardizacijo (CEN) aktivno deluje delovna skupina CEN/TC 165/WG 40, ki obravnava evropske standarde na področju delovanja čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Naloge delovne skupine so priprava, pregled in revizija standardov na področju čistilnih naprav za obremenitev nad 50 populacijskih ekvivalentov. V navedeni delovni skupini sodeluje tudi Slovenija, zastopa pa jo dr. Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda.
Sestanek delovne skupine, že deseti po vrsti, je v Lizboni na Portugalskem potekal 22. in 23. novembra 2018, udeležili pa so se ga člani skupine iz Nemčije, Švedske, Velike Britanije, Portugalske in Slovenije.

Pri reviziji standarda EN 12255-14 so obravnavali tematiko načina dezinfekcije s klorom, ki je vzbudil veliko razpravo med udeleženci. Že na prejšnjih sestankih je bilo izpostavljeno, da bi se iz standarda umaknil način kloriranja ali bi se vsaj dodalo opombo, da pri kloriranju nastajajo kloramini, ki imajo škodljiv vpliv na okolje. Člani skupine iz Portugalske so ugotovili, da imajo na iztokih iz čistilnih naprav zelo slabo učinkovito UV dezinfekcijo, ker pa jo morajo v poletnih mesecih zagotoviti prav zaradi kopalnih voda, so zaradi tega ponovno pričeli uporabljati klor. V razpravi so izpostavili tudi možnost zapisa dezinfekcije s perklorocetno kislino, saj v Evropi že nekaj čistilnih naprav uporablja ta učinkovit način dezinfekcije in sočasno tudi znižuje raven hormonskih motilcev.

Pri standardu EN 12255-5, ki se nanaša na lagunske postopke, ki jih še vedno uporabljajo zlasti v Nemčiji in na Portugalskem, so bili člani skupine enotni, da bodo vsebino v prihodnje prilagodili novim postopkom, v ta standard pa bi lahko vključili tudi lagunski postopek z algami. Pri standardu EN 12255-7, ki se nanaša na biološke reaktorje s pritrjeno biomaso, so sprejeli sklep, da bodo vanj vključili vse postopke s pritrjeno biomaso ter opisali dimenzijski kriterij.

Člani so imeli v končnem branju tudi standard EN 12255-15, ki se nanaša na merjenje vnosa kisika v čisto vodo v aeracijskih bazenih naprav z aktivnim blatom. Seznanili so se tudi z osnutkom tehničnega poročila za določitev energetske učinkovitosti čistilnih naprav ENERWATER. S pomočjo brezplačnega programa si tako lahko vsaka čistilna naprava odslej izračuna lastno energetsko učinkovitost.
Naslednji, že enajsti sestanek delovne skupine CEN/TC 165/WG 40, bo potekal v Ljubljani, in sicer 28 in 29. marca 2019.

 

Več informacij bo na voljo na spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST).

Sorodni prispevki