Scroll Top

Odziv strokovnih združenj s področja voda na predlog ZUOVE, ki je v prvi obravnavi

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 17. februarja na spletni strani vlade objavilo besedilo predloga Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUOVE) – prva obravnava.

Strokovna združenja s področja voda smo v zvezi s predlogom ZUOVE na pristojno ministrstvo 23. decembra 2022 naslovili svoja stališča, s katerimi smo izrazili pomisleke, ugovore in zadržke z nekaterimi predlaganimi zakonskimi rešitvami pri umeščanju OVE v prostor, predvsem na področju voda. Predstavniki štirih strokovnih združenj smo se v januarju sestali s predstavniki ministrstva ter se dogovorili o spremembah ZUOVE v členih, ki obravnavajo spremembe zakona o vodah. Veliko predlaganih sprememb je bilo upoštevanih (npr. prepoved postavitve vetrnih (VE) in sončnih elektrarn (SE) na VVO I in VVO II), kar je bilo predstavljeno tudi na javni predstavitvi ministrstva 27. januarja.

V strokovnih združenjih, ki delujemo na področju voda, smo pregledali zadnjo verzijo predloga ZUOVE za prvo obravnavo, in smo razočarani, da ta verzija eksplicitno ne vsebuje prepovedi SE in VE na VVO I in VVO II, kot je bilo predstavljeno na javni predstavitvi. Poleg tega za VVO III ne zahteva vodnega soglasja oz. mnenja o vplivu gradnje na vodni režim ali stanje voda (35. člen ZUOVE). Opozarjamo tudi, da je v zadnji verziji spremljajoča energetska dejavnost omogočena na območjih voda (29. člen ZUOVE), kar vodi v nejasnosti, saj izraz območje voda v slovenski zakonodaji pravno ni določen, zato lahko vodi v zlorabe. Zaradi navedenega smo zaskrbljeni, saj ZUOVE pravno prevlada Zakon o vodah (ZV-1). Poleg tega predlagamo, da se z vidika varovanja okolja in voda domneva o prevladi javnega interesa VE in SE zakonsko omeji samo na tako imenovana prednostna območja OVE.

 

Podpisniki:

Slovensko društvo za zaščito voda, predsednica dr. Marjetka Levstek

Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov, predsednik prof. dr. Mihael Brenčič

Društvo vodarjev Slovenije, predsednica dr. Lidija Globevnik

Globalno partnerstvo za vodo Slovenije, predsednica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk

 

V Ljubljani, 21. februarja 2023

Sorodni prispevki