Scroll Top

Vodni dnevi 2024 – tema Kavarne o vodi tudi poplavljanje piranske Punte

Uroš Krajnc

Na letošnjih Vodnih dnevih je v popoldanskem času prvega dne simpozija potekala KAVARNA O VODI, facilitatorja sta bila Stanka Cerkvenik in Rok Terkaj – Trkaj. Ena od delovnih skupin (med njimi Lidija Globevnik, Mihael Toman, Roman Kramer, Dare Lukan) se je odločila, da bo uporabila možnost, da odgovore na tri zastavljena vprašanja o stanju voda v Sloveniji sedaj in v prihodnosti poda likovno na tako imenovanem »prtu«.

 

Slika 1: Ena od več delovnih skupin, kjer so se ob omizju menjali udeleženci simpozija Vodni dnevi. (foto: Klemen Razinger)

 

Slika 2: Trkaj, Toman in Krajnc predstavljajo likovno predstavitev s prta. (foto: Klemen Razinger)

 

Delovna skupina je med probleme uvrstila tudi problematiko preplavljanja morja na piranski Punti (na fotografiji levo spodaj).

Po naključju pa sem nekaj dni kasneje na Tartinijevem trgu v Piranu zagledal razstavo »Stoletja poplav v Piranu« avtorja S. Simiča Simeta, njegove so tudi vse fotografije. Dokumentna fotografska razstava prikazuje poplave v daljšem obdobju kot posledice visokih plim in vetrov. Fotografije beležijo poplave od sredine 19. stoletja dalje.

 

Slika 3: Tartinijev trg po poplavi 1964. (foto: S. Simič Sime)

 

Slika 4: Poplava Tartinijevega trga 1966. (foto: S. Simič Sime)

 

Slika 5: Poplava Punte 1964. (foto: S. Simič Sime)

 

Slika 6: Poplava Punte v drugi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja. (foto: S. Simič Sime)

 

Slika 7: Poplava Tartinijevega trga 2008. (foto: S. Simič Sime)

 

Poplave se  v Piranu redno dogajajo, zadnja je bila konec maja letos. Poplave morja so posledica tudi dviga gladine morja zaradi podnebnih sprememb.

Občina Piran je pristopila v zahteven in zapleten projekt protipoplavne zaščite, že lani in deloma letos pa je pridobila večino strokovnih podlag za izdelavo idejne rešitve. Morska biološka postaja Piran je izdelala popis morske favne in flore v vplivnem območju posega, druge institucije so opravile geološke raziskave, geodetske posnetke kopnega in morskega dna ter arheološke raziskave na glavnem mestnem pomolu. Od konca septembra so bile izvedene geomehanske in hidrološko-hidravlične raziskave obale. Z njimi nameravajo ugotoviti, kako debela je plast mulja in kako je sestavljeno morsko dno, preden doseže trdo podlago. Pri Punti je trdna podlaga 32 metrov pod tlemi. Pomembne so meritve, kako hitro zemlja in glina prepuščata vodo v tla pod piranskimi hišami.

 

Slika 8: Poplavljen Tartinijev trg 31.maja 2024. (Foto: Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini/FACEBOOK)

Sorodni prispevki