Scroll Top

Vabilo članom na volilno skupščino SDZV – 5. marec 2024

Vabilo na volilno skupščino

Slovenskega društva za zaščito voda in ogled filma »Sora: Tiha voda bregove dere«, v torek, 5. marca 2024 ob 13.00 na Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik (Študljanska cesta 91, Domžale).

 

DNEVNI RED SKUPŠČINE:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika, potrditev dnevnega reda skupščine.
  2. Potrditev zapisnika skupščine z dne 21. 2. 2023.
  3. Poročila predsednice društva, računovodkinje in predsednika Nadzornega odbora o delu društva v letu 2023.
  4. Program dela SDZV za leti 2024 in 2025.
  5. Članarina za leto 2024.
  6. Volitve organov društva.
  7. Podelitev plaket zaslužnim članom.
  8. Razno.

 

V sklopu točke 8. bomo spremljali kratek izobraževalni film o Sori, ki so ga v letu 2023 pripravili v Karata Film in nosi naslov:

»Sora: Tiha voda bregove dere«.

 

Vljudno vabljeni, da se skupščine udeležite v čim večjem številu. Veseli bomo tudi obiska simpatizerjev društva, ki še niso naši člani. Zaradi organizacije dogodka udeležence prosimo, da svojo prisotnost potrdite na e–naslov  sdzv@sdzv-drustvo.si do vključno 1. 3. 2024.

 

dr. Marjetka Levstek

predsednica SDZV

Vabilo (pdf).

Sorodni prispevki