Scroll Top

Ogledi vodnih poti v družbi SDZV – porečje Kamniške Bistrice

»NAPREJ K VODI«

Ogledi vodnih poti v družbi Slovenskega društva za zaščito voda

 

Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) je skladno s svojimi načrtovanimi aktivnostmi na področju izobraževanja, ozaveščanja in povezovanja v letošnjem letu pristopilo k izvedbi strokovnih srečanj v naravi pod krovnim imenom NAPREJ K VODI. Naš namen je članom SDZV približati slovenske vodne poti in jih udeležencem predstaviti na edinstven način, ki ga sicer običajen obiskovalec ne bi bil deležen. Posamezne dogodke bodo namreč povezovali deležniki iz lokalnega okolja ter strokovnjaki s specifičnim znanjem upravljanja voda, ki nam bodo na konkretnih primerih prikazali primere dobrih ali slabih praks upravljanja voda, tudi v luči izzivov posameznega lokalnega okolja.

 

Prvo srečanje v letu 2023: Porečje Kamniške Bistrice

Sobota, 22. 4. 2023, od 9:00 do 15:00

Kamniška Bistrica je v preteklosti veljala za eno najlepših hudourniških rek. V času industrijske dobe so jo od Stahovice dalje močno spremenili in danes je na seznamu najbolj degradiranih vodnih teles v Sloveniji.

 

Fotografiji: Most čez Kamniško Bistrico v Domžalah in otroci na prodišču, 1932 (vir: Društvo Peter Naglič)

Z ureditvijo tako industrijskih kot komunalnih čistilnih naprav se je na večjem delu porečja opazno izboljšala kakovost vode. Z boljšim razumevanjem vodnega kroga so se odprle možnosti za do vode občutljivega prostorskega načrtovanja, s katerim bi lahko izboljšali poplavno varnost in sočasno dvignili odpornost na vse bolj intenzivne suše. Kljub pospešeni poselitvi še vedno obstajajo tudi možnosti za delno obnovo osnovnih funkcij tega izjemnega rečnega ekosistema in izboljšanje življenjskih prostorov za dvig biotske pestrosti, s tem pa tudi kakovosti življenja ljudi.

Pred Kamniško Bistrico in prebivalci, ki živijo ob njenem porečju, so torej številni izzivi, a prav toliko priložnosti. Na poti ob Kamniški Bistrici si bomo podrobno ogledali 3 izbrane lokacije:

  1. Ogled soteske Predoselj in izvir Kamniške Bistrice, kjer voda priteka na površje v več izvirih. Gre za tipičen kraški izvir, iz katerega se voda steka v zajetje pitne vode za Kamnik in Komendo, Iverje. Izvirska voda je že v zgornjem toku reke Kamniške Bistrice izpostavljena nekaterim dejavnostim, ki poslabšujejo njeno kvaliteto. Ogled bo vodila Barbara Strajnar.

 

  1. Na sprehodu skozi potujočo razstavo, ki bo tokrat na ogled na prostem, v lipovem drevoredu v Domžalah, bomo Iz spominov Kamniške Bistrice spoznali nekdanje lepote in si morda drznili pogledati v svetlejšo prihodnost največjega slovenskega hudournika. Ogled bo vodila Eva Horvat.

Fotografije: Revivo

 

  1. Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik pred iztokom v vodotok Kamniška Bistrica prečisti komunalne, industrijske in padavinske vode iz občin Domžale, Kamnik, Trzin, Mengeš, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Čistilna naprava je ena najmodernejših naprav in četrti največji sistem v Sloveniji. Ogled bo vodila Marjetka Levstek.

Fotografije: Klemen Razinger

 

Urnik:

9:00     Zbor na parkirišču CČN Domžale-Kamnik, Študljanska 91, 1230 Domžale.

9:15     Odhod z avtobusom proti izviru Kamniške Bistrice.

10:00   Soteska Predoselj in peš do izvira Kamniške Bistrice.

11:00   Izvir Kamniške Bistrice.

12:00   Prigrizek in voda na poti.

13:00   Pešpot ob Kamniški Bistrici v Domžalah.

14:00   Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik.

15:00   Zaključek ogleda.

 

Število prijav je omejeno na 45 udeležencev. Vabljeni člani SDZV, njihovi družinski člani in simpatizerji društva, predstavniki lokalnih skupnosti in mediji.

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest prek spleta na povezavi:

https://sdzv-drustvo.si/strokovno-srecanje-naprej-k-vodi/

Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte na sdzv@sdzv-drustvo.si ali nas pokličite po telefonu 041 619 616 (Miša Hrovat).

 

Veselimo se srečanja z vami.

Ekipa SDZV

 

Ogled vodne poti Kamniška Bistrica je finančno podprlo podjetje Ekoturizem d. o. o. (GoGreen)

in naši platinasti podporniki:

Sorodni prispevki