Scroll Top

Narava in človek – Lancovo, Rešimo sotočje

Na sotočju Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem pri Radovljici, kjer je rojstno mesto Save, najdaljše slovenske reke, namerava zasebni investitor na površini 2 ha zgraditi rekreacijsko-turistični center z apartmajskimi objekti, umetnim jezerom, restavracijo, prostori za avtodome, piknike in kampiranje ter pripadajočimi parkirišči. Območje, ki je opredeljeno kot naravna vrednota državnega pomena, bi morali po mnenju okoliških prebivalcev v naravi ohraniti nedotaknjeno in ga trajno zaščititi. Občani Radovljice so se zato skupaj s somišljeniki povezali v skupino Reši sotočje, da bi preprečili gradnjo turističnih kapacitet na Lancovem, saj bi s tako korenitimi posegi v naravo območje trajno uničili.

Celotno območje nameravane gradnje in tudi širše območje sotočja sodi med zavarovana območja narave, na katerem domuje več kot 100 zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst. Domačini tudi opozarjajo, da je območje poplavno, razvoju turizma pa nikakor ne bi zadostila niti obstoječa infrastruktura – ceste, kanalizacija in čistilna naprava na Bledu. Po Aarhuški konvenciji bi javnost in okoliško prebivalstvo moralo biti tvorno vključeno v postopke odločanja. Lastnik je sicer območje, ki se razteza na treh hektarih, doslej uporabljal za deponijo, saj je nanj odlagal odpadni gradbeni material in ga je zaradi degradacije nujno potrebno sanirati.

Sporočilo za javnost – Rešimo sotočje, 23. 9. 2020 (.docx)

Na pobudo skupine Rešimo sotočje in akademske slikarke Brigite Požegar-Mulej so v Galeriji Brigita v Lancovem pripravili razstavo, s katero so želeli na kulturen način opozoriti na edinstven pomen in neprecenljivo vrednost sotočja Bohinjke in Dolinke.

  

Na odprtju, ki je potekalo v četrtek, 24. septembra s pričetkom ob 17. uri in se ga je udeležil tudi župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, je bil osrednji govorec podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda prof. dr. Mihael J. Toman, prodekan za področje biologije na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je podal nekaj svojih misli na temo Narava in človek.

Nagovor Mihael J. Toman (.docx in video posnetek)

Svoje poglede na problematiko sotočja in varovanja narave so z udeleženci delili še župan Občine Bled Janez Fajfar ter strokovnjaki za ribe in ptice – Miroslav Žaberl, predsednik Ribiške zveze Slovenije, Brina Sotenšek iz Zavoda za ribištvo Slovenije in ornitolog Boris Kozinc, pozdravila pa jih je tudi pobudnica iniciative Rešimo sotočje Petra Mali. Srečanje je povezovala Jana Kolman.

Nagovor Miroslav Žaberl, Ribiška zveza Slovenije (video posnetek)
Nagovor Brina Sotenšek, Zavod za ribištvo Slovenije (.docx in video posnetek)
Nagovor Boris Kozinc, DOPPS (video posnetek)

 

 

Foto galerija z razstave in video posnetki – arhiv SDZV

Sorodni prispevki