Scroll Top

Stockholmska nagrada za vodo v letu 2022 – Wilfried Brutsaert

Navkljub dolgemu razvoju hidrologije je še vedno eno od temeljnih vprašanj vede vodna bilanca v različnih merilih; od ocen v posameznih porečjih do ocen porazdelitve vode na globalni ravni. Pri tem je v vodnem krogu najtežje ocenjevati količino vode, ki se z evaporacijo ali izhlapevanjem vrača v ozračje. Sem sodijo tudi tako imenovane izgube padavin, ki zajemajo številne procese. Ocene različnih vodnih bilanc se seveda iz leto v leto izboljšujejo, a smo še daleč od tega, da bi lahko napake, ki nastanejo pri tem, zanemarili kot nepomembne.

V letu 2022 je Stockholmsko nagrado za vodo dobil profesor Wilfried Brutsaert, ki je na področju hidroloških znanosti najbolj znan prav po raziskavah evaporacije in njenem pomenu v vodni bilanci. Prijel se ga je celo nekoliko šaljiv vzdevek »Gospod Izhlapevanje« (ang. Mr. Evaporation). Poleg številnih pomembnih znanstvenih člankov je o tej problematiki leta 1982 napisal tudi temeljno monografijo »Izhlapevanje v atmosfero« (ang. Evaporation into the Atmosphere). V vsakdanjem življenju se z izhlapevanjem vode srečujemo v kuhinji in pri sušenju perila, manj pa nam je znano in razumljivo izhlapevanje vode, ki se dogaja v naravi. Voda izhlapeva iz prostih vodnih površin, na primer iz rek in jezer, ali pa iz neporaščenih tal. Še kompleksnejši so procesi, ki so posledica metabolizma rastlin. Z vsemi temi vprašanji se je ukvarjal lavreat Stockholmske nagrade za vodo v letu 2022.

 

Slika. Profesor Wilfried Brutsaert (na sredini) med seminarjem, posvečenemu njegovemu delu na Svetovnem tednu vode 2022 v Stockholmu (foto: Mihael Brenčič).

 

Wilfried Brutsaert se je kot prvi izmed šestih otrok rodil leta 1934 v Gentu v Belgiji. Njegovo otroštvo je zelo zaznamovala druga svetovna vojna, kar v intervjujih znova in znova poudarja. V domačem mestu je bil deležen temeljite klasične izobrazbe in znanja pomembnejših evropskih jezikov, med katerimi pa ni bilo angleščine. Po končani gimnaziji je nadaljeval s študijem agronomije, kjer ga je začelo zanimati namakanje. Imel je željo, da bi se zaposlil v kateri od organizacij Združenih narodov, da bi se lahko po celem svetu, predvsem pa v državah v razvoju, ukvarjal s to problematiko. To zanimanje ga je pripeljalo na študij hidromelioracij na Univerzo v Kaliforniji, Davis (ang. University of California, Davis) kjer je najprej končal magisterij, nato pa vpisal še doktorske študije, ki jih je z doktoratom končal leta 1962. Tega leta se je zaposlil na Univerzi Cornell, kjer je z občasnimi prekinitvami, ko je gostoval drugod po svetu, ostal 50 let, vse do upokojitve, in kjer je postal tudi profesor emeritus. Z raziskavami in z objavljanjem svojih izsledkov navkljub visoki starosti nadaljuje še danes.

Poleg raziskav izhlapevanja je prof. Brutsaert posegel še na številna druga področja hidrologije. Zelo pomemben je njegov prispevek na področju podzemne vode ter odnosa med rekami in podzemno vodo. Pri tem se je ukvarjal s področjem baznega toka, ki v rekah nastopi takrat, ko so padavine dalj časa odsotne, na primer ob sušah. Poleg tega se je posvečal še raziskavam odtoka vode iz povodij in infiltracije, v zadnjem obdobju pa predvsem raziskavam globalne hidrologije v povezavi s spremembami klime ter časovnimi trendi posameznih hidroloških spremenljivk, ki so posledica teh sprememb.

Njegovo magistralno delo je učbenik »Hidrologija« (ang. Hidrology), katere prva izdaja je izšla leta 2005, nato pa je bil še večkrat ponatisnjen in tudi preveden v nekatere druge jezike. Delo posega na vsa področja njegovega preteklega znanstveno raziskovalnega dela. Čeprav gre za temeljno delo, pa knjige ne moremo uporabljati kot izhodiščni učbenik za osvajanje prvih korakov. Delo je napisano zelo zgoščeno, pri čemer se je avtor naslonil na uporabo zahtevnejše matematike in fizike.

Profesor Brutsaert je bil že v preteklosti deležen številnih priznanj in nagrad, vendar so bile to predvsem nagrade, ki so jih podeljevala strokovna združenja, opravljal pa je tudi ugledne znanstvene funkcije. Stockholmska nagrada za vodo, ki sega preko disciplinarnih meja ved o vodi, je zanj prav gotovo veliko priznanje, ki si ga glede na svoj temeljni prispevek k hidrologiji tudi zasluži. Hkrati je to tudi nagrada, ki je pomembna za širše priznanje temeljne hidrologije, brez katere ni mogoče razumeti temeljnih vprašanj sodobne vodne krize.

Prof. dr. Mihael Brenčič

 

Preberite še prispevka avtorja Nobelova nagrada za vodo in Svetovni teden vode 2022 v Stockholmu

Sorodni prispevki