Scroll Top

Stanje voda in vodnih okolij v Sloveniji

Stanje voda in vodnih okolij v Sloveniji

Predavanje prof. dr. Mihaela J. Tomana za National Geographic Slovenija, 25. 5. 2021

Ekipa revije National Geographic Slovenija je znova poskrbela za vse ljubitelje dobrih zgodb in v torek, 25. maja, izvedla sedmo spletno predavanje v sezoni.

prof. dr. Mihael J. Toman s sogovornico

 

Tematiko stanja voda in vodnih okolij v Sloveniji je v svojem enournem predavanju slikovito predstavil prof. dr. Mihael J. Toman, ki se že več kot 40 let raziskovalno, strokovno in pedagoško ukvarja z ekologijo celinskih voda, tako naravnih kot onesnaženih. Je redni profesor za ekologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in predava tudi o temah, povezanih z varstvom okolja. Kot podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda skrbi za ozaveščanje ljudi o vodi, vodnih ekosistemih, onesnaževanju in rabi vode. Raziskovalno ga zanima kroženje snovi v vodnih okoljih, predvsem tistih snovi, ki jim pravimo strupene, to pa so različne težke kovine, zadnje čase motilci endokrinega sistema, zanimajo ga tudi vplivi hranil v vodnih okoljih.

Vsebina njegovega predavanja je zajela trenutno stanje površinskih in podzemnih voda pri nas, glavne pritiske (tako klasičnega onesnaževanja kot drugega obremenjevanja) na vodna okolja, evtrofikacijske vplive in vplive vodnih objektov, posebej jezov za namene energetske izrabe tekočih voda in gradnje zadrževalnikov vode.

prof. dr. Mihael J. Toman pri zajemnju vzorca vode iz reke

Oglejte si posnetek predavanja prof. dr. Mihaela J. Tomana Stanje voda in vodnih okolij v Sloveniji (ogled posnetka omogoča National Geographic Slovenija, Založba Rokus Klett, d. o. o., www.ngm.si)

Sorodni prispevki