Scroll Top

VZPOSTAVLJANJE STANDARDOV ZA ČISTILNE NAPRAVE – CEN – SIST

Sestanek delovne skupine CEN/TC 165/WG 40, MS Teams 

19. in 20. 11. 2020

Delovna skupina CEN/TC 165/WG 40, ki deluje v okviru Evropskega komiteja za standardizacijo (CEN), pri reviziji in pripravi novih evropskih standardov za čistilne naprave v velikosti nad 50 PE uspešno nadaljuje svoje delo. V ekspertno skupino je preko Slovenskega inštituta za standardizacijo – SIST vključeno tudi Slovensko društvo za zaščito voda. Predstavnika  dr. Marjetka Levstek in dr. Marko Šetinc v predloge s strani Slovenije vključujeta tudi druge zainteresirane slovenske predstavnike. Revizija standardov poteka na nivoju zapisa dejanskih postopkov čiščenja odpadne vode ter parametrov za načrtovanje in obratovanje čistilnih naprav.

V okviru krovnega standarda EN 12255 poteka revizija 16 standardov, ki urejajo različne procese v čistilnih napravah. 

Praktično končanih je šest standardov: 12255-3 (predhodna obdelava), 12255-9 (kontrola vonja in prezračevanje), 12255-13 (kemično čiščenje – usedanje in flokulacija), 12255-14 (dezinfekcija), 12255-15 (vnos zraka v čisto vodo), 12255-16 (filtracija) ter tehnično poročilo Enerwater.

Delovna skupina aktivno pripravlja tudi revizijo preostalih standardov: 12255-2 (zadrževalni bazeni za prve nalive), 12255-5 (lagune), 12255-6 (aktivno blato), 12255-7 (pritrjena biomasa), 12255-8 (obdelava blata), 12255-10 (varnost), 12255-11 (splošne zahteve), 12255-12 (regulacije in avtomatizacija). V izdelavi je tudi standard, ki bo povzel definicije, navedene v vseh standardih, in jih tudi poenotil. 

Sodelujoče članice v skupini CEN so razpravljale tudi o obvladovanju mikroplastike na čistilnih napravah in spremljajočem monitoringu. V okviru revizije standarda 12255-2 (zadrževalni bazeni za prve nalive) se bo pred prvim osnutkom izvedla primerjava uporabe zadrževalnih bazenov v ČN in v kanalizacijskem sistemu, preverili pa bodo tudi načine njihovega upravljanja v državah članicah. Do obeh tematik se bo strokovno opredelila tudi delovna skupina. 

Vse, ki vas zanima način dela skupine ali bi bili celo pripravljeni sodelovati pri reviziji zgoraj omenjenih standardov, vabimo, da se obrnete na dr. Marjetko Levstek preko e-pošte: levstek@sdzv-drustvo.si.

Sorodni prispevki