Scroll Top

Vabilo članom na redno letno skupščino SDZV

Vabilo članom na redno letno skupščino SDZV

 Datum:                        21. februar 2023, od 13.00 do 15.00

Lokacija:                      CČN Domžale – Kamnik, Študljanska cesta 91, Domžale

 

Spoštovani člani Slovenskega društva za zaščito voda,

vabimo vas na redno letno skupščino našega društva, ki bo v torek, 21. februarja 2023, s pričetkom ob 13. uri potekala v prostorih Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

V letu 2022 smo uspeli izpeljati številne aktivnosti na področju zaščite voda in ohranjanja narave, pred nami pa je že vrsta novih izzivov, ki zahtevajo našo pozornost. Skladno z našim statutom moramo pregledati poslovanje za minulo leto ter sprejeti načrte za leti 2023 in 2024. Seveda bomo pozorno prisluhnili tudi vašim pobudam in predlogom, na katera področja bi morali še dodatno razširiti naše strokovno delovanje.

Zaradi zagotavljanja sklepčnosti vas naprošamo, da se nam člani SDZV zanesljivo pridružite in nam tako omogočite nemoteno izvajanje načrtovanih aktivnosti v letošnjem letu. Skupščina bo predvidoma trajala 1 uro.

Veseli nas, da se nam bo zatem na srečanju pridružil še naravovarstvenik, kajakaš in biolog Rok Rozman, poznan kot vodja iniciative Balkan River Defence in ustanovitelj zavoda za promocijo in varovanje vodnih ekosistemov Leeway Collective. Naslov njegovega predavanja se glasi: So divje reke nadloga ali nepogrešljiv del našega okolja?

Če smo v minulih dveh letih morali skupščino zaradi varovanja zdravja izpeljati v virtualni obliki prek spleta, se letos izjemno veselimo ponovnega druženja z vami v živo. Vabimo vas, da nam svojo prisotnost potrdite najkasneje do 17. februarja na e-naslov sdzv@sdzv-drustvo.si.

Dnevni red skupščine:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika, potrditev dnevnega reda skupščine.
  2. Potrditev zapisnika skupščine z dne 1. 3. 2022.
  3. Poročila predsednice društva, računovodkinje in predsednika Nadzornega odbora o delu društva v letu 2022.
  4. Program dela SDZV za leti 2023 in 2024.
  5. Članarina za leto 2023.
  6. Sprememba statuta.
  7. Nadomestne volitve v upravni odbor.
  8. Razno (gost: predavatelj Rok Rozman)

 

Vljudno vabljeni!

 

dr. Marjetka Levstek

predsednica SDZV

 

V Ljubljani, 6. februarja 2023

 

Uradno vabilo (pdf)

Sorodni prispevki