Upravljanje voda

Obremenjevanje okolja zaradi dotrajanih kanalizacijskih priključkov je z ukrepi države mogoče preprečiti V preteklih tednih nas je epidemija s koronavirusno…

Na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je 12. februarja potekal posvet z naslovom Kako do dobrega ekološkega…

Zapisi o Kavarni o vodi,  simpozij Vodni dnevi 2019  V Ljubljani, 17. decembra 2019:  Strokovnjaki in predstavniki različnih institucij, ki jih…

Člani UO Slovenskega društva za zaščito voda smo se povezali s krško družbo Savaprojekt d. d., ki v projektu izgradnje petih HE na spodnji Savi skrbi za nadzor nad okoljevarstvenimi in inženirskimi posegi v prostor.

Mednarodna konferenca SONARAVNE REŠITVE Odpadne in poplavne vode, zelena mesta 23. maja 2019 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala…

Čeprav strokovna javnost že dalj časa opozarja na številne negativne vplive hidroelektrarn (HE) na rečne in kopenske ekosisteme, ki se…

Dragi državljani Slovenije, vode preprosto ne smemo pustiti ob strani.