Scroll Top

Izguba statusa NVO

Ljubljana, 5. 5. 2021

 

Spoštovani člani Slovenskega društva za zaščito voda!

 

Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) letos praznuje 30 let svojega obstoja. V vseh teh letih smo z veliko mero odgovornosti podajali in širili strokovne vsebine na vseh segmentih vodnega okolja s poudarkom na zaščiti slovenskih voda in ohranjanja narave. S svojim prostovoljnim delom vestno izpolnjujemo poslanstvo povezovanja, ozaveščanja in izobraževanja tako strokovne kot laične javnosti. Naša prepoznavnost se tako izkazuje v vse večjem članstvu, številu podanih pobud in predlogov ustreznim institucijam, pa tudi izdani strokovni literaturi in medijski prepoznavnosti. Brez aktivnih članov tega dela v društvu ne bi zmogli. V upravnem odboru nas deluje sedem strokovnjakov, ki aktualne izzive upravljanja voda po posameznih projektih rešujemo z drugimi člani našega društva. Vsako leto za strokovno javnost s kar najbolj aktualnimi vsebinami pripravimo tudi simpozij Vodni dnevi, katerega izvedba je vsebinsko in organizacijsko zahtevna, podobno velja tudi za pripravo strokovnih posvetov, delavnic in predavanj na dogodkih, za katere pripravljamo strokovne prispevke.

Kljub vsem našim vidnim dosežkom in transparentnem poslovanju vam s tem dopisom sporočamo, da smo z odločbo MOP št. 215-42/2021-2550-8 z dne 20. 4. 2021 izgubili status nevladne organizacije (NVO) v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Vzrok za izgubo statusa, ki so ga ob predloženi dokumentaciji preverjali na MOP, je bilo dejstvo, da v času od 20. 6. 2020 do 20. 12. 2020 nismo organizirali dodatne skupščine ali zbora članov, na katerem bi sodelovalo vsaj 50 članov, kar je zahteva ZON-E. Pojasnila, da smo imeli v letu 2020 več kot 15 delovnih sestankov, na katerih smo vodili zapisnike in evidentirali prisotnost, za MOP niso zadoščala. Po naših evidencah je na vseh delovnih sestankih vsaj enkrat sodelovalo 62 članov SDZV, ki so tudi plačali letno članarino. Skupščine, ki jih organiziramo enkrat letno, niso zasnovane kot delovni sestanki z namenom reševanja določene problematike, temveč pregledu minulih aktivnosti in načrtom za prihodnost. Delovni tematski sestanki, ki z aktivnimi člani potekajo v manjših skupinah, pa so redni in jih izvajamo skozi vse leto, vendar taka argumentacija in dokazila ministrstvu ne zadoščajo.  Očitno MOP želi podeliti status le tistim NVO, ki bodo dokazovale prisotnost 50 članov na letni skupščini ali zboru članov, ne glede na njihov prispevek družbi.

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave smo v SDZV doslej razumeli kot priznanje ministrstva, da je prepoznalo koristi podpore in sodelovanja s strokovnjaki pri ohranjanju slovenskih voda ter ozaveščanju javnosti, kar je velika dodana vrednost našega delovanja.

Naša vizija, ki ji že ves čas sledimo, tudi v bodoče ostaja nespremenjena. Le s povezovanjem in sodelovanjem vseh deležnikov bomo lahko našli najbolj optimalne rešitve za dano vodno okolje, ki ga želimo vsi ohraniti v dobri kondiciji. V Slovenskem društvu za zaščito voda bomo svoje poslanstvo do družbe, katere del smo, še naprej opravljali z vso odgovornostjo.

 

Marjetka Levstek

predsednica SDZV

Dopis članom SDZV (pdf)

MOP odločba o izgubi statusa NVO z dne 20. 4. 2021 (pdf)

Naslovna fotografija Michael Kucharski na Unsplash

Sorodni prispevki