Scroll Top

40. obletnica Evropskega združenja za vode (EWA)

40. obletnica Evropskega združenja za vode (EWA)

Poročilo o udeležbi spletnega seminarja, dr. Milenko Roš

 

4. maja 2021 se je dr. Milenko Roš v imenu SDZV udeležil spletnega seminarja ob praznovanju 40. obletnice EWA. Seminar je trajal od 15:00 do 16:45, na njem pa je sodelovalo 41 udeležencev.

Slika 1: Udeleženci na 40. obletnici EWA

 

Otvoritveni nagovor je prispeval dr. Jean-Paul Lickes, direktor Water Management Agency of Luxembourg, uvodni govor pa Johannes Lohaus, generalni direktor EWA, ki je udeležencem najprej predstavil novega predsednika EWA, Raymonda Erpeldinga. Sledil je še kratek pregled zgodovine EWA, v katerem je bila nekajkrat predstavljena tudi Slovenija, saj SDZV že mnogo let aktivno sodeluje z Evropskim združenjem za vodo.

Slika 2: Dobitniki nagrade Dunbar- Dunbar Medal Award

 Slika 3. Fotografije nekaterih dobitnikov Dunbar Medal Award

 

Slika 4: Prireditve EWA v okviru zelenih prestolnic (leta 2016 – Ljubljana)

 

Po predstavitvi generalnega sekretarja EWA je dr.-ing. Helmut Blöch v svojem predavanju predstavil Razvoj evropske vodne zakonodaje. Opisal je nastajanje evropske zakonodaje od samega začetka, ko so v veljavo stopile prve direktive (Detergents Directive iz leta 1973, Bathing Water Directive iz leta 1976 in Drinking Water Directive iz leta 1980), pa do t. i. “okoljskih” dokumentov (Urban Wastewater Treatment Directive iz leta 1991, New Drinking Water Directive iz leta 1998, pa vse do najnovejših – Water Reuse Regulation in New Drinking Water Directive iz leta 2020). Prikazal je tudi rezultate, kako se je izboljšalo stanje na evropskih rekah (Slika 5), ter okvir upravljanja za vso zakonodajo, povezano z vodo (Slika 6). Na koncu je še enkrat citiral prvi odstavek iz Okvirne vodne direktive: “Voda ni komercialni izdelek, kot kateri koli drugi, temveč dediščina, ki jo je treba zaščititi, braniti in obravnavati kot tako.”

Slika 5: Izboljšanje stanja evropskih rek glede BPK5 in NH4−N

 

Slika 6: Okvir upravljanja za vso zakonodajo, povezano z vodo

 

Kot zadnji je predavanje z naslovom Prihodnji izzivi v vodnem sektorju prispeval prof. dr.-ing. Jörg Londong iz Bauhaus Universität Weimar, ki je uvodoma prikazal kritična onesnaževala, ki prihajajo v okolje z odpadnimi vodami, in orisal njihov pomen v vodnem okolju (Slika 7). Pri tem je omenil, da bo treba v prihodnje poseben poudarek nameniti mikro-onesnaževalom in njihovemu odstranjevanju.

Slika 7: Težave onesnaženja voda in relativni pomen

 

Opozoril je tudi na kritične točke pri odvajanju vode na urbanih območjih in pomanjkanje ovir, ki bi jih morali uvesti za boljšo zaščito okolja pred dodatnim onesnaženjem, to pa bi lahko dosegli predvsem z uvajanjem krožnega gospodarstva (Slika 8).

Slika 8: Zasnova prihodnjih urbanih snovnih tokov

 

Za zasnovo odvajanja vod iz urbanih področij je predlagal naslednje ukrepe:

  1. za upravljanje deževnice obvezno uvajanje zadrževalnih bazenov in infiltriranje deževnice pred izpustom v podtalnico,
  2. ločevanje črne vode od ostale odpadne vode,
  3. uvajanje nove čistilne naprave za čiščenje črne vode.

Po tej predstavitvi je Yosuke Matsumiya, direktor Japanese Sewage Works Association, vse prisotne povabil na specializirano konferenco Resilienve of Water Service, ki bo potekala od 15. do 18. novembra 2022 v mestu Sendai na Japonskem.

Konferenco je zaključil Raymond Erpelding, novi predsednik EWA, ki je vse prisotne pozval k nadaljnjemu aktivnemu sodelovanju z EWA.

portret Milenko Roš

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo pripravil:

Milenko Roš

foto: Klemen Razinger

Sorodni prispevki