Scroll Top

Poziv na referendum

POZIV SDZV NA REFERENDUM

Spoštovani člani in simpatizerji Slovenskega društva za zaščito voda,

V našem društvu ter drugih slovenskih strokovnih združenjih že od konca letošnjega februarja opozarjamo na sporne spremembe Zakona o vodah, med njimi tudi 37. člena, ki naj bi po novem omogočal posege na vodna in priobalna območja, ki ščitijo površinska vodna telesa s kopnega. S potrditvijo v Državnem zboru RS je bila novela zakona 30. marca kljub vsemu sprejeta, na pobudo NVO-jev pa je bil zato kot edina zakonska možnost, da se teh sprememb ne uveljavi, razpisan referendum, ki bo potekal v nedeljo, 11. julija.

V SDZV smo mnenja, da nacionalne zakonodaje v tem členu ne bi smeli spreminjati, saj je obstoječa v vseh elementih skladna z relevantno evropsko zakonodajo in direktivami. Predlagatelj MOP prav tako k pripravi tako pomembnih okoljskih odločitev, ko gre za Zakon o vodah, ni vključil relevantne strokovne javnosti in omogočil ustrezne razprave, ki bi prinesla preverjene strokovne odločitve, pač pa je želel zakon sprejeti po skrajšanem postopku. Tako je določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča »gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov«, odločno preširoka in predstavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč in posledično za onesnaževanje površinskih in tudi podzemnih vodnih teles, hkrati pa tudi začetek uveljavljanja prakse omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine.

V SDZV zato nasprotujemo predlaganim spremembam Zakona o vodah in vas pozivamo, da se 11. julija udeležite referenduma in glasujete PROTI sprejetju ZV-1G.

grafični prikaz razlogov za glasovanje proti referendumu

avtorica ilustracije: Irena Režek, Van Gag

Primerjava obeh zakonov – veljavni ZV-1F in spremenjeni ZV-1G (pdf).

Do vključno 8. julija lahko med 7:00 in 19:00 glasujete tudi predčasno na 92 voliščih po Sloveniji, in sicer samo na volišču, ki je na sedežu tiste volilne komisije, na območju katere ste vpisani v volilni imenik. Predhodna najava ni potrebna.

Za predčasno glasovanje ne bodo odprta vsa volišča, ampak praviloma zgolj eno volišče na volilni okraj, v večjih mestih pa so vsa volišča na enem mestu, tako da mogoče ne boste glasovali na vašem običajnem volišču. Seznam vseh volišč za predčasno glasovanje navajamo v spodnji tabeli:

Zap.št. OVK Sedež volišča za predčasno glasovanje
1 1001 UE Jesenice, Cesta železarjev 6 A, Jesenice (pisarna št. 118)
2 1002 Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled (poročna dvorana)
3 1002 Dom Joža Ažmana, Triglavska 16, Bohinjska Bistrica
4 1003 Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica
5 1004 Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
6 1005 Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
7 1006 Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
8 1007 Društvo upokojencev Tržič, Trg svobode 18, Tržič
9 1008 Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 17, Škofja Loka
10 1009 Sokolski dom, Mestni trg 17, Škofja Loka
11 1010 Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
12 1011 UE Idrija, Študentovska ulica 2, Idrija
13 2001 UE Tolmin, Tumov drevored 4, Tolmin
14 2002 UE Piran, Obala 114 a, Portorož
15 2003 UE Izola, Cesta v Pregavor 3 a, Izola
16 2004 UE Koper, Piranska cesta 2, Koper
17 2005 UE Koper, Piranska cesta 2, Koper
18 2006 Stara stavba Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana (Medobčinsko društvo invalidov Sežana)
19 2007 Dom na Vidmu, Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica
20 2008 Kulturni dom Postojna, Gregorčičev drevored 2 a, Postojna (avla)
21 2009 UE Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
22 2010 UE Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
23 2011 UE Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, Ajdovščina
24 3001 UE Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
25 3001 UE Cerknica, Cesta 4. maja 24, Cerknica
26 3002 UE Vrhnika, Stara Vrhnika 1d, Vrhnika
27 3003 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
28 3004 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
29 3005 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
30 3006 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
31 3007 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
32 3008 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
33 3009 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
34 3010 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
35 3011 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
36 4001 Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje
37 4002 UE Ribnica, Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica
38 4003 Družbeni dom Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje
39 4004 Kulturni dom Ivančna Gorica, Sokolska ulica 4, Ivančna Gorica
40 4005 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
41 4006 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
42 4007 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
43 4008 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
44 4009 Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana (dvorana Kocka – A2)
45 4010 Društvo Lipa Domžale, Ljubljanska 58, Domžale
46 4011 Društvo Lipa Domžale, Ljubljanska 58, Domžale
47 5001 UE Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur
48 5002 UE Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje
49 5003 UE Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje
50 5004 UE Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec
51 5005 UE Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec
52 5006 Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje
53 5007 UE Velenje, Rudarska 6a, Velenje (učilnica v II. nadstropju)
54 5008 UE Velenje, Rudarska 6a, Velenje (učilnica v II. nadstropju)
55 5009 UE Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, Slovenj Gradec
56 5010 Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem
57 5011 UE Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi
58 5011 UE Dravograd, Meža 10, Dravograd
59 6001 UE Črnomelj, Zadružna c. 16, Črnomelj
60 6001 UE Metlika, Naselje Borisa Kidriča 14,
61 6002 UE Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, Novo mesto
62 6003 UE Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, Novo mesto
63 6004 Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje
64 6005 UE Brežice, Cesta prvih borcev 24/a, Brežice
65 6006 Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško
66 6007 Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica
67 6008 Občina Laško – Energetsko svetovalna pisarna, Mestna ulica 2, Laško
68 6009 Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija
69 6010 UE Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje
70 6011 Weinbergerjeva hiša, Cesta 9. avgusta 4, Zagorje ob Savi
71 7001 Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah
72 7002 UE Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica (sprejemna pisarna za osebe s posebnimi potrebami)
73 7003 Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice
74 7004 UE Ruše, Kolodvorska ulica 9, Ruše
75 7005 OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska 10, Maribor
76 7006 OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Maribor, Mariborska cesta 4, Orehova vas
77 7007 OŠ Draga Kobala, Na trati 4, Maribor
78 7008 Razstavni salon, Grajska ulica 7, Maribor
79 7009 Mestni mladinski svet, Trg revolucije 9, Maribor
80 7010 OŠ Tabor 1, Arnolda Tovornika 21, Maribor
81 7011 Mestna četrt Tabor, Metelkova 63, Maribor
82 8001 UE Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava
83 8002 UE Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož
84 8003 Doma kulture, Prešernova ulica 20, Ljutomer
85 8004 Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota (avla)
86 8005 Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota (avla)
87 8006 UE Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona
88 8007 UE Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart (avla)
89 8008 KTPC Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica
90 8009 UE Ptuj, Slomškova 10, Ptuj
91 8010 UE Ptuj, Slomškova 10, Ptuj
92 8011 UE Ptuj, Slomškova 10, Ptuj

Sorodni prispevki