Scroll Top

Referendum za vodo je uspel

REFERENDUM JE USPEL, DRŽAVLJANI ZAVRNILI SPORNO NOVELO ZAKONA O VODAH

V Slovenskem društvu za zaščito voda toplo pozdravljamo rezultate nedeljskega referenduma, na katerem se je kar 86,6 % volilnih udeležencev ali več kot 674.000 državljanov izreklo PROTI sprejetju Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vodah (ZV-1G). S sprejetjem sporne in strokovno zgrešene novele zakona bi se z umeščanjem objektov v javni rabi ter sočasni gradnji enostavnih objektov občutno povečali pritiski na vodna in obvodna okolja, z njimi pa tudi negativni vplivi na biotsko raznovrstnost ter na kakovost površinskih in podzemnih voda, ki so glavni vir (97 %) pitne vode v Sloveniji.

Z objekti v javni rabi, kot so gostišča, zabaviščni, športni in adrenalinski parki, trgovski centri, otroška igrišča, namestitveni objekti ter hoteli, parkirišča, ograje ipd., bi s širitvijo gradenj na vodnih in obvodnih zemljiščih povečali tudi poplavno ogroženost ter zvišali stroške za njihovo sanacijo, ki bi bremenili nas, davkoplačevalce. Gradili bi jih pretežno zasebni investitorji, koristili pa le tisti, ki bi si jih lahko tudi privoščili. Vsem drugim državljanom bi tako na teh območjih zasebna ponudba omejila prost dostop do vode, ki je naše javno in skupno dobro.

Strokovna društva in združenja, ki delujemo na področju voda, smo predlagatelja MOP že od konca februarja še posebej opozarjala na nesprejemljivost pozidave na vodnih in obvodnih zemljiščih izven naselij in ob presihajočih jezerih, ki jih obstoječi Zakon o vodah (ZV-1F) ne dopušča, novi ZV-1G pa omogoča. Prav tako smo izrecno poudarjali, da v pripravo sprememb zakona ni bila pravočasno vključena neodvisna strokovna javnost, kar je povsem nedopustno, pač pa le stroka iz državnih institucij, kot sta MOP in DRSV, slednja pa naj bi poslej potencialnim investitorjem izdajala tudi končna vodna soglasja.

Sprejemanje tako pomembnega dokumenta za vse državljane, kot je Zakon o vodah, nikakor ne bi smelo potekati brez dialoga s strokovnjaki s številnih področij naravoslovnih, tehniških, družboslovnih in medicinskih znanosti, kar je za kakovostno upravljanje voda in za zagotavljanje kakovostne in zdrave pitne vode v Sloveniji ključno, prav tako pa ne bi smeli sprejemati zakonov, ki so v koliziji z evropsko zakonodajo in direktivami. Utrjevanje brežin s pozidavami na vodnih in obvodnih zemljiščih zagotovo ne prispeva k večji poplavni varnosti in izboljšanju ekološkega stanja voda, ravno nasprotno, vodna zemljišča so že zdaj preveč obremenjena, ohromljena ali pretirano izkoriščana.

V SDZV zato pozdravljamo prizadevanja vseh, ki so sodelovali pri pripravah na referendum, kjer so državljani Slovenije prepoznali številne argumente in glasovali PROTI sprejetju novele zakona, ki so jo želeli na MOP sprejeti po hitrem postopku. To je tudi glas za ZAŠČITO IN VAROVANJE slovenskih voda, ki so VIR NAŠE PITNE VODE, in glas za VODO, ki mora ostati naše SKUPNO DOBRO.

Predstavnike MOP pozivamo, da pri pripravi zakonodaje, ki je pomembna za slehernega državljana, pravočasno omogoči ustrezno in tehtno strokovno razpravo in v njeno sprejemanje v prihodnje vključi vse vpletene deležnike.

Dr. Marjetka Levstek, predsednica SDZV

Naslovna fotografija: Milenko Roš

Sorodni prispevki