Scroll Top

Čiščenje odpadne vode s postopkom PVA-MBBR, napredek in poenostavitev

Predavanje na temo Čiščenje odpadne vode: mikrobiolog in tehnološki inženir Stanko Česen

Čistilna naprava je na kanalizacijskem sistemu zadnji objekt, v katerem odpadno vodo prečistimo, predno jo zopet vrnemo v okolje. Pomembna pri tem je uporaba ustrezne tehnologije. Mikrobiolog in tehnološki inženir Stanko Česen je udeležencem predstavil postopek čiščenja odpadne vode s tehnologijo pritrjene biomase – PVA MBBR. PVA gel je nosilec biomase kroglične oblike premera 4 mm. Ti nosilci so hidrofilni in imajo porozno strukturo. Površina kroglice omogoča vraščanje izbrane biomase v sam nosilec. Biomasa je izbrana zaradi mikropor mreže nosilca velikosti 2-20 µm. S tem se pridobi optimalno združbo.

 
Pri PVA MBBR tehnologiji ni potrebnega primarnega usedanja, nitrifikacija in denitrifikacija se odvijata v istem reaktorju – simultano, brez vračanja blata in nitrata, delovanje naknadnega usedalnika je tako povsem neodvisno od delovanja biološkega reaktorja. V primerjavi s tehnologijo z razpršenim aktivnim blatom, ki je dandanes najpogosteje uporabljena, je Česen izpostavil glavne prednosti predstavljene tehnologije – še večjo prilagodljivost biomase v postopku čiščenja, potrebo po 4 do 5-krat manjši prostornini reaktorjev pri zagotavljanju starosti blata 20 dni, nizko stopnjo prirastka biomase in posledično manjše količine nastanka odvečnega blata. Predstavljena tehnologija je primerna za povečanje zmogljivosti čiščenja obstoječih naprav pri ohranjanju enakih volumnov reaktorjev.

Žal se kljub priznanim prednostim postopek MBBR ne uspe uveljaviti kot prevladujoča aplicirana tehnologija na področju čiščenja komunalnih odpadnih vod zaradi nekaterih slabih strani, kot je kontrola dotoka suspendiranih snovi in večjih zahtev po vpihovanju zraka, z njo pa kontrolo kisika v fazi preddenitrifikacije. Z novo generacijo poroznih nosilcev biomase (PVA nosilcem) je mogoče postopek čiščenja vode poenostaviti in spremeniti na način, da se odpravijo nekatere zahteve standardnega postopka MBBR.

Sorodni prispevki