Scroll Top

Dan znanja na CČN Domžale-Kamnik: Napredne in trajnostne tehnike obdelave odpadnih voda

Dan znanja na CČN Domžale-Kamnik: Napredne in trajnostne tehnike obdelave odpadnih voda

Kemira, strokovni seminar, 10. oktober 2023

 

 

Foto 1 : V konferenčni dvorani CČN Domžale-Kamnik so na strokovnem seminarju Kemira gostili 45 udeležencev.

 

V Domžalah, 12. oktobra 2023:  V torek, 10. oktobra, je v prostorih CČN Domžale-Kamnik potekalo izobraževanje za upravljavce čistilnih naprav, na katerem so predstavniki globalnega podjetja Kemira predstavili napredne in trajnostne tehnike obdelave odpadnih voda in njihovega upravljanja v smeri optimizacije porabe kemikalij ter stroškov obratovanja. Seminarja se je udeležilo 45 strokovnjakov s področja obvladovanja čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda, ki so med 9. in 14. uro spremljali predstavitev projekta KemConnect, namenjenega optimizaciji in nadzoru on-line meritev procesov doziranja kemikalij in meritev iztokov iz čistilnih naprav. Na seminarju so kot primer dobre prakse prikazali tudi vpeljavo sistema KemConnect v praško čistilno napravo, v sklepnem delu pa se posvetili še biopolimerom, ki nudijo možnost zmanjševanja ogljičnega odtisa čistilne naprave pri procesih čiščenja odpadnih voda. Predavanja so ob prisotnosti predstavnikov ljubljanskega podjetja Kemira KTM Žige Jureča in Andreja Minodraša v okviru finskega podjetja Kemira OYJ prispevali Jesper Berner iz Danske, Filip Červenka iz Češke ter Patricia Aubeuf Prieur iz Francije. Izobraževanje, ki ga je za tehnični in strokovni kader na čistilnih napravah brezplačno omogočilo podjetje Kemira v sodelovanju s CČN Domžale-Kamnik, je potekalo v angleškem jeziku.

 

 

Foto 2 in 3: Udeležence seminarja je v družbi Žige Jureča in Andreja Minodraša, predstavnikov podjetja Kemira KTM iz Ljubljane, uvodoma pozdravila dr. Marjetka Levstek, direktorica JP CČN Domžale-Kamnik.

 

Kemira je v Evropi in širše prepoznana kot ponudnik kemikalij za potrebe uravnoteženih procesov čiščenja odpadnih voda, v zadnjih letih pa so razvojno-raziskovalne aktivnosti usmerjene v sistemsko podporo uporabnikom pri uvajanju njihovih inovativnih in aplikativnih rešitev za odstranjevanje fosforja in drugega organskega onesnaženja iz odpadnih voda. Te rešitve so v Kemiri OYJ združili v digitalno platformo KemConnect, ki njihovim uporabnikom 24/7 s pomočjo v sistem povezane digitalne naprave omogoča razpoložljivost vseh relevantnih podatkov na lokaciji čistilne naprave.

Platformo KemConnect, ki je razdeljena na več modulov, povezanih s posameznim procesom čiščenja odpadnih voda, je udeležencem podrobno predstavil Jesper Berner, Kemirin predstavnik iz Danske. Pri procesih optimizacije fosforja tako modul KemConnect P pomaga upravljavcem čistilnih naprav dozirati optimalne količine koagulantov za kemično odstranjevanje fosfatov. Fosfor ima ključno vlogo pri proizvodnji hrane in gnojil, v odpadnih vodah pa je moteč, saj vodi v evtrofikacijo vodnih poti. Stalno spremljanje na osnovi natančnega nadzora operaterjem omogoča proaktivno delovanje glede na procesne pogoje in želene nivoje prisotnosti fosfatov. Da bi skozi celotni proces izboljšali učinkovitost čiščenja, so tudi za primarno obdelavo vode ustvarili digitalno rešitev KemConnect PT. Ta inovativna rešitev prinaša upravljavcem čistilnih naprav večje prihranke energije pri aeraciji v bioloških procesih ter jim zagotavlja večjo proizvodnjo bioplina na osnovi izboljšane primarne sedimentacije, hkrati pa pomaga tudi pri vzdrževanju optimalnega obratovanja čistilne naprave.

 

Foto 4: Posamezne module platforme KemConnect, ki se nanašajo na čiščenje fosforja, primarno čiščenje, dehidracijo blata in dezinfekcijo ter nivojsko merjenje volumna koagulantov, ki se uporabljajo za doziranje na čistilnih napravah, je udeležencem seminarja predstavil Jesper Berner iz Danske.

 

Na obdelavo blata se nanaša rešitev KemConnect SD, ki poteka preko algoritmičnega sistema, osnovanega na podlagi obstoječih procesnih pogojev in koncentracije vstopnega blata na strojno zgoščanje, rešitev pa vrednoti ter optimira potrebno količino doziranja polimera za doseganje želenega rezultata. Tu je še spletno spremljanje stanja in zalog kemikalij ter izdelkov v rezervoarjih in skladiščih na daljavo, ki ga omogoča modul KemConnect VMI. Podatki se preko omrežja zbirajo na spletnem portalu, ki za uporabnika predstavlja pravočasne in prave informacije in omogoča hitrejšo odzivnost pri dobavah.

Drugi del seminarja so posvetili predstavitvi vpeljave KemConnect sistema v praško čistilno napravo. Primer dobre prakse, vse od nadzora fosforja in dehidracije mulja do doziranja kemikalij, je slušateljem predstavil Filip Červenka iz Češke, v sklepnem delu pa je prednosti BioMB polimerov kot trajnostno alternativo obstoječim polimerom udeležencem predstavila Patricia Aubeuf Prieur iz Francije. Z njihovo uporabo je namreč mogoče procese čiščenja odpadnih voda trajnostno naravnati. Pri proizvodnji se zmanjša ogljični odtis, saj so za razliko od obstoječih polimerov, ki so izdelani iz nafte, BIOMB polimeri izdelani iz odpadnih organskih materialov. Zaradi narave takšne proizvodnje so BioMB polimeri ekološko sprejemljivejši in lahko nadomestijo obstoječe polimere.

 

Foto 5 in 6: Predavanji sta na daljavo prispevala tudi predstavnika Kemire iz Češke in Francije.

 

Kemira tako uporabnikom prinaša vse bolj prijazne rešitve, ki se nanašajo zlasti na bolj optimalno porabo in hkrati lažje ravnanje s kemikalijami, kar pomembno prispeva tudi k ohranjanju čistejšega okolja z višjo zaščito vodnih teles in tudi biotske raznovrstnosti v bližnjih vodotokih. Kot zanimivost velja omeniti, da se KemConnect kot projekt že izvaja tudi v okviru priprav na prihodnje olimpijske igre v Parizu, saj ga aplikativno uporabljajo za dezinfekcijo očiščene vode iz čistilnih naprav v reko Seno, ki bo ena od prizorišč za izvedbo športnih tekmovanj.

 

Fotografije: Klemen Razinger

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


CČN Domžale ‐ Kamnik je po zmogljivosti četrti največji sistem v Sloveniji, ki z zbiranjem in učinkovitim čiščenjem odpadnih voda z območja občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin in Cerklje na Gorenjskem skrbi za kakovostno varovanje okolja in vodotoka Kamniška Bistrica. Iz šestih občin sprejema komunalno, padavinsko ter industrijsko odpadno vodo, greznične gošče in mulje malih komunalnih čistilnih naprav ter tekoče in biološko razgradljive odpadke. Z nadgradnjo od leta 2016 dalje CČN izvaja terciarno čiščenje in iz odpadne vode poleg organskih učinkovito odstranjuje dušikove in fosforne snovi. Njihovi zaposleni svoje znanje in izkušnje s področja čiščenja odpadne vode preko organiziranih izobraževalnih delavnic in seminarjev prenašajo tudi na druge slovenske strokovnjake, ki se soočajo s problemi obvladovanja procesov na čistilnih napravah, od leta 2019 dalje pa za učinkovito vodenje procesov v okviru CPI tudi praktično usposabljajo bodoče vzdrževalce čistilnih naprav.

JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d. o. o., Študljanska 91, 1230 Domžale, www.ccn-domzale.si

Sorodni prispevki