Projekt LIFE Stop CyanoBloom, zaključna konferenca

Na dvodnevni konferenci ob zaključku projekta LIFE Stop CyanoBloom z naslovom Celinska vodna telesa: monitoring in metode obvladovanja...

Na dvodnevni konferenci ob zaključku projekta LIFE Stop CyanoBloom z naslovom Celinska vodna telesa: monitoring in metode obvladovanja cvetenja cianobakterij je kot prvi predavatelj udeležence nagovoril podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, prof. dr. Mihael J. Toman. Kot biolog in ekolog za področje celinskih voda se je vsebinsko posvetil vzrokom za nastanek evtrofikacije in s tem povezanim  pomanjkljivim upravljanjem celinskih voda.

Fotogalerija

Sorodne novice