Scroll Top

Na 2. slovenskem kongresu o vodah SDZV kritično o stanju slovenskega vodnega okolja

19. in 20. aprila 2017 je v Podčetrtku potekal 2. slovenski kongres o vodah, nad katerim je častno pokroviteljstvo prevzel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Na njem smo udeleženci obravnavali štiri tematske sklope, v katerih smo izpostavili pomen vodnih ekosistemov, pretehtali uspešnosti in pomanjkljivosti našega upravljanja in gospodarjenja z vodo, preverjali ustreznost in kakovost tehničnih rešitev ter načine trajnostne rabe voda, ter ugotavljali, kakšna je naša odpornost pred nevarnostmi, povezanimi z vodo.

Za Slovensko društvo za zaščito voda, ki je kongres pomagalo soorganizirati, je o upravljanju z vodnimi viri in stanju slovenskega vodnega okolja kritično spregovoril tudi podpredsednik SDZV, prof. dr. Mihael J. Toman, ki je svoja razmišljanja zatem strnil tudi v svojem plenarnem predavanju, objavljena pa so bila tudi v časniku Delo.

Kratek izsek predavanja prof. dr. Mihaela J. Tomana. 

S klikom na povezavo si oglejte poučen 3-minutni film o ekološkem stanju rek v Evropi.

Sorodni prispevki