Scroll Top

Povabilo k oddaji povzetkov VODNI DNEVI 2019

Vabimo vas k oddaji povzetkov za simpozij Vodni dnevi 2019, ki bo letos potekal 17. in 18. oktobra v kongresnem centru Bernardin v Portorožu. Letošnje srečanje je za Slovensko društvo za zaščito voda še posebej pomembno, saj bomo simpozij organizirali že 25. leto. Na dogodku, ki bo potekal pod sloganom 25 let povezani z vodo, bomo kritično prevetrili ravnanje z vodo v Sloveniji zadnjih 25 let in se odgovorno zazrli v prihodnost.

Skupaj z razvojem slovenske državnosti raste tudi zavedanje pomena varstva okolja in vode kot naravnega vira. Gotovo smo na področju zaščite voda veliko dosegli, zato bo srečanje ponudilo priložnost, da dosežke predstavimo. Časovni stroj nas bo na simpoziju popeljal skozi daljše obdobje zaščite slovenskih voda.

Teme simpozija Vodni dnevi 2019:

 • Upravljanje voda
 • Zakonodaja s področja voda
 • Potrebe po vodi v prihodnje – povezanost vode s prehrano, energijo in ekosistemi
 • Obremenjevanje voda in ohranjanje vodnih in obvodnih ekosistemov
 • Oskrba s pitno vodo in vodni viri
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode
 • Voda, ozaveščanje in zdravje
 • Zelena infrastruktura in trajnostne rešitve urejanja voda
 • Voda v urbanem in ruralnem okolju
 • Voda in kakovost bivalnega okolja: ekonomski, okoljski in socialni vidiki
 • Voda – za kakšno ceno?
 • Odpadna voda in krožno gospodarstvo
 • Učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov energije
 • Trajnostni razvoj, naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije
 • Celostno upravljanje voda in prilagajanje podnebnim spremembam
 • Voda kot dejavnik miru in stabilnosti

Izvleček mora vsebovati:

 • naslov prispevka v slovenskem in angleškem jeziku,
 • avtorje z imenom, priimkom, nazivom in naslovom njihove organizacije, e-naslovom in telefonsko številko odgovornega avtorja,
 • ključne besede prispevka,
 • kratko vsebino prispevka z največ 1500 znaki brez presledkov.

Izvlečke pošljite na e-naslov: info@vodnidnevi.si do 1. aprila 2019.

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni do 24. maja 2019. Izbrani avtorji bodo prejeli podrobna navodila za pripravo končnega prispevka in predstavitev na simpoziju. Zadnji rok za oddajo prispevka, ki bo objavljen v Zborniku referatov, je 1. avgust 2019.

Na simpoziju Vodni dnevi 2019 bomo naredili revizijo izvedenega dela in postavili temelje razvoja za naslednjih 25 let. Bodite del tega razvoja. Vabljeni k oddaji povzetkov.

 

Programski odbor
Vodni dnevi 2019

Sorodni prispevki