Scroll Top

Povezovanje stroke je nuja

Povezanost slovenskih strokovnjakov na področju ravnanja z vodami je nuja

Vsi državljani Republike Slovenije imamo možnost brezplačnega izobraževanja, od osnovnega pa vse do univerzitetnega. Znanje, izkušnje in kompetence, ki jih strokovnjaki prenašamo v svoja delovna okolja, nujno potrebujemo za povečanje konkurenčnosti Slovenije. To je tudi naša dolžnost. Pri tem se moramo zavedati specifičnosti in posebnosti, ki jih ima vsako delovno okolje, v katerem delujemo.

 

Specifična znanja strokovnjaki lahko pridobimo z izkušnjami pri vsakodnevnem upravljanju s tehnološkimi procesi. Teoretično znanje s fakultet in univerz nam zagotavlja le osnovo za lažje razumevanje, medtem ko za nadgradnjo našega znanja in kompetenc strokovnjaki potrebujemo redna usposabljanja in izobraževanja na strokovnih dogodkih. Brez tega bomo, četudi na vrhuncu svojega znanja, zaostajali pri razvoju lastnih strokovnih kompetenc ter ne bomo sposobni slediti razvoju novih tehnologij in načinov upravljanja z njimi.

Za primer naj navedemo področje čiščenja odpadne vode, kjer nam strokovna literatura avtorja prof. dr. Milenka Roša ponuja razumljive opise sicer izjemno kompleksnih procesov čiščenja odpadnih voda. Druge literature na področju odvajanja odpadnih voda, priprave pitne vode in na splošno ravnanja z vodami, v Sloveniji še nimamo. Na voljo nam je le specifično univerzitetno gradivo, ki večinoma ni prosto dostopno.

Področje ravnanja z vodami je zelo zahtevno in kompleksno in zaradi novih spoznanj stalno napreduje. Nič nam ne pomaga, če uporabljamo drago in moderno opremo, pa z njo ne znamo rokovati, prav tako ne, če ne znamo med seboj povezati znanje različnih strok in tako optimizirati svoje delo.

Permanentno izobraževanje in izmenjava izkušenj med strokovnjaki, ki se ukvarjajo s pripravo pitne vode in odvajanjem ter čiščenjem odpadnih voda, je tako izjemnega pomena. To še posebej velja tudi za zaposlene v državnih organih in javni upravi, vse do občin, torej tudi za tiste strokovnjake, ki na tem področju izvajajo regulativne in upravne naloge.

Zato bi se tudi zaposleni, ki delujejo na področju ravnanja z vodami, tako v državnih, izobraževalnih kot tudi izvajalskih organizacijah, morali periodično udeleževati strokovnih usposabljanj, pridobljeno strokovno znanje pa širiti v svojih delovnih okoljih. Komunalne storitve se v Sloveniji izvajajo v obliki občinskih gospodarskih javnih služb, vendar so številne občine preprosto premajhne, da bi lahko zagotovile njihovo učinkovito izvajanje. Zato bi se morala komunalna podjetja med seboj povezovati in si deliti znanja ter izkušnje. Edino tako bomo lahko učinkovito in uspešno opravljali svoje delo.

V Sloveniji je ena izmed možnosti, da strokovnjaki pridobimo znanje, izmenjamo izkušnje ter se med seboj povežemo na področju upravljanja z vodami, udeležba na strokovnem simpoziju z mednarodno udeležbo Vodni dnevi, ki je edini redni letni dogodek, specializiran na področju ravnanja z vodami.

Na simpoziju svoje izsledke in izkušnje predstavijo ugledni tuji in domači strokovnjaki, ki prihajajo iz akademskih vrst, specializiranih državnih služb ter uveljavljeni strokovnjaki iz vrst gospodarstva. Na okrogli mizi imajo udeleženci skozi izmenjavo mnenj in diskusijo možnost poglobiti predavano temo ali odpreti vprašanja za delo v naprej.

Vabljeni, da se simpozija Vodni dnevi 2021 udeležite v čim večjem številu in tako prispevate k povečanju strokovnosti ravnanja z vodami na svojem področju.

 

dr. Marjetka Levstek, predsednica SDZV

 

 

Fotografije s simpozija Vodni dnevi 2018: Klemen Razinger

 

Sorodni prispevki