Scroll Top

Strokovna delavnica, CČN Šaleške doline, Šoštanj

Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) in Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) sta v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Velenje 18. maja 2017 na sedežu CČN Šaleške doline v Šoštanju organizirala delavnico upravljavcev javnih vodovodnih sistemov z naslovom »Izzivi in priložnosti pri oskrbi s pitno vodo – kaj nas učijo izkušnje?« Delavnica je prva v nizu tovrstnih strokovnih srečanj, ki se bodo podrobno posvečala tematiki oskrbe s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadnih voda.

Izzivi in priložnosti pri oskrbi s pitno vodo – kaj nas učijo izkušnje?

Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) in Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) sta v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Velenje 18. maja 2017 na sedežu CČN Šaleške doline v Šoštanju organizirala delavnico upravljavcev javnih vodovodnih sistemov z naslovom »Izzivi in priložnosti pri oskrbi s pitno vodo – kaj nas učijo izkušnje?« Delavnica je prva v nizu tovrstnih strokovnih srečanj, ki se bodo podrobno posvečala tematiki oskrbe s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadnih voda.

Izmenjav informacij in izkušenj s področja oskrbe s pitno vodo je v slovenskem prostoru premalo. Da bi lahko izboljšali lastno učinkovitost, upravljavci javnih vodovodov potrebujejo odprte razprave, na katerih se lahko seznanijo z aktualnimi primeri dobrih praks in kakovostnimi rešitvami pri obvladovanju procesov priprave pitne vode, obenem pa se soočijo tudi z ovirami, pomanjkljivostmi in celo kriznimi situacijami, ki so jim pri upravljanju vodovodov priča.

IMG_7522 copy

V Šoštanju se je strokovnega srečanja udeležilo kar 50 predstavnikov komunalnih podjetij iz skoraj vseh slovenskih regij – osrednje slovenske, zasavske, savinjske, koroške, podravske, gorenjske, dolenjske, primorsko-notranjske, goriške in pomurske regije. Udeležence sta uvodoma nagovorila dr. Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda in mag. Iztok Rozman iz Zbornice komunalnega gospodarstva, v imenu gostitelja pa jih je toplo pozdravil tudi direktor KP Velenje, mag. Gašper Škarja.

Vsebine predavanj so se nanašale na nujnost kakovostne preučitve razpoložljivih tehnologij za bodoče učinkovito obvladovanje in upravljanje naprav za pripravo pitne vode z zagotavljanjem ustreznega nadzora v posameznih fazah obratovanja, na pridobljene dragocene izkušnje pri obnovi vodovodnih objektov, pa tudi ustreznega ravnanja ob izrednih dogodkih, kot je sum okužbe s pitno vodo. Predavanja na prvo temo sta prispevala Nataša Uranjek iz KP Velenje in Istok Zorko iz Komunale Novo mesto, o svojih izkušnjah s posodobitvami oz. prenovo vodohranov sta udeležence seznanila Tanja Skitek in Jože Tomec iz JP VO-KA Ljubljana, Marija Slavič iz JKP Dravograd pa je opisala težave, povezane s sumom na hidrično epidemijo, ki naj bi se na delu njihovega vodovoda prenašala s pitno vodo in ogrožala zdravje občanov.

Predstavitvam je sledila tehtna in poglobljena razprava, ki je potrdila smiselnost tovrstnih srečanj ob izmenjavi medsebojnih izkušenj. Odprla je tudi nova vprašanja ter dileme za učinkovito odstranjevanje onesnaževal, kot so pesticidi, razpravo o akutni problematiki javnih naročil in izbiri izvajalcev, ki investitorju ne zmorejo zagotoviti zahtevanih rešitev, opozorila pa še na nerazumno neodzivnost, počasnost ali celo pomanjkanje podpore pristojnih institucij, ki bi jo morale skladno z zakonodajo zagotavljati upravljavcem vodovodnih sistemov.

Udeleženci so si zatem v Šoštanju ogledali napravo za pripravo pitne vode Grmov vrh, na lokaciji CČN Šaleške doline pa še komunalno čistilno napravo za odpadne vode

Sorodni prispevki