Scroll Top

Zakaj in kako organiziramo simpozij Vodni dnevi?

Kot je zapisal prof. dr. Roš v svojem prispevku 25 let povezani z vodo, ki ga je z nami delil na Vodnih dnevih 2019, naš simpozij z mednarodno udeležbo nikakor ‘ni nastal čez noč‘.  Ponaša se z zanimivo zgodovino ter zanesenimi posamezniki, ki so se že pred tremi desetletji zavedali nujnosti povezovanja in sodelovanja strokovne javnosti in drugih deležnikov na vseh segmentih zaščite slovenskih voda.

foto: Klemen Razinger

Vodni dnevi, ki jih vsako leto organiziramo v Slovenskem društvu za zaščito voda, so naš najpomembnejši dogodek v letu. Da ga lahko kot nevladna in neprofitna organizacija tudi realiziramo, v izvedbo vlagamo veliko truda, pri tem pa se soočamo s številnimi časovnimi in tudi finančnimi izzivi.  

Naše društvo namreč ni financirano iz državnega proračuna, pač pa sredstva pridobivamo izključno s članarinami ter donacijami s strani podpornikov društva. Svoje strokovno in neodvisno delo, ki ga   izvajamo aktivni člani v svojem prostem času, ni finančno ovrednoteno, saj zanj ne prejemamo honorarjev. To velja tudi za naše aktivnosti pri izvedbi simpozija Vodni dnevi. Zahtevne naloge, ki jih v opravljamo društvu, poleg povezovalne funkcije v stroki s širjenjem znanja vključujejo tudi številna prizadevanja pri ozaveščanju širše javnosti na temo varovanja narave in zaščite voda. Dela imamo veliko, priložnosti in izzivov pa je vedno več. 

Organizacija strokovnega dogodka za prihodnje leto se začne praktično že dan po zaključku izvedenega simpozija, na katerem pridobimo informacije na podlagi zaključkov, predlogov in pobud udeležencev ter že snujemo in kreiramo rdečo nit za naslednjega. Ti so namreč ključna podlaga za razpis okvirnih tem, ki morajo biti v prvi vrsti aktualne, pa tudi vsebinsko in izkustveno izčrpne. Koordinacija med člani Programskega odbora tako intenzivno poteka do meseca februarja, ko k sodelovanju in oddaji povzetkov že vabimo potencialne predavatelje. Običajno ima Programski odbor v marcu in aprilu veliko dela, saj obravnava tudi do 30 prispelih prijav, z njihovo selekcijo pa jih 10 uvrsti v ožji izbor. Končne prispevke v redakcijo in lektoriranje pridobimo do konca poletja in poskrbimo, da so objavljeni v zborniku Vodni dnevi, ki je vpisan tudi v sistem COBISS.

K sodelovanju vsako leto vabimo tudi ugledne tuje strokovnjake, ki so s svojimi strokovnimi dosežki priznani v evropskem prostoru. Tem izbranim predavateljem omogočimo brezplačno udeležbo in nočitev na lokaciji izvedbe simpozija. 

foto: Klemen Razinger

Kreiranje programa poteka do konca junija, v njem pa posebno pozornost posvečamo ne le strokovnosti pri izbiri predavateljev, pač pa tudi času za izvedbo okroglih miz ali razpravam v okviru Kavarne o vodi, v katere aktivno vključujemo tudi udeležence. Medtem se seveda ukvarjamo tudi z izbiro lokacije in terminom izvedbe simpozija, ki ga že tradicionalno načrtujemo v jesenskih mesecih. 

Po izvedbi simpozija na spletni strani društva v arhivu Vodni dnevi objavimo vse predstavitve in prispevke avtorjev, objavljenih v zborniku referatov. Tako omogočimo, da je znanje tudi po izvedbi simpozija dostopno širši zainteresirani javnosti. 

Vodilno vlogo pri izbiri vsebin ima Programski odbor, ki ga sestavljamo vidni člani društva, izvedbo celostne in zahtevne organizacije pa na svoja ramena prevzame Inštitut za javne službe. V letošnjem letu, ko bomo prvič pripravili tudi e-simpozij, se bodo ekipi pridružili še snemalci in tehniki. Za medijsko pokritost, objave vsebin na naši spletni strani ter komunikacijo preko družbenih omrežij redno skrbi agencija Maga. Vodni dnevi so tako rezultat predanega in uigranega dela celotne ekipe, ki soustvarja ta vsebinsko in organizacijsko zahteven strokovni dogodek. Da simpozij lahko izvedemo kakovostno in v načrtovanem obsegu, se moramo še posebej zahvaliti vsem sponzorjem in podpornikom, pa tudi našim zvestim udeležencem. 

Letošnje leto bo zaradi izvedbe e-simpozija, ki ga ponujamo tistim, ki se nam ne morejo osebno pridružiti, tudi za naše društvo prelomno. Za pridobivanje znanja in povezovanje lahko prav vsak od nas zlahka izkoristi prednosti sodobne tehnologije, ki nam s hitrim vnosom prejete kode in s klikom ”pridruži se” omogoča virtualno udeležbo na tem pomembnem strokovnem dogodku. 

Naj nas želja po zaščiti nas samih ne oropa zaščite naših slovenskih voda. Prave informacije so naše največje orožje. 

Pridružite se nam, tako kot doslej bomo tudi letos poskrbeli za razgiban in navdušujoč simpozij Vodni dnevi. 

 

Dr. Marjetka Levstek

Predsednica SDZV in predsednica programskega odbora Vodni dnevi 2020

Sorodni prispevki