Scroll Top

Svetovni dan voda 2017

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, je posvečen temam in ukrepom, ki so povezani z vodo. Tema leta 2017 je odpadna voda, glavne smernice pa zmanjšanje količine odpadne vode in njena ponovna uporaba...

Naložite si PDF ali JPG ilustracije. 

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, je posvečen temam in ukrepom, ki so povezani z vodo. Tema leta 2017 je odpadna voda, glavne smernice pa zmanjšanje količine odpadne vode in njena ponovna uporaba.

Združeni narodi so 25. septembra 2015 zastavili 17 trajnostnih razvojnih ciljev, med katerimi je tudi oskrba s pitno vodo in izboljšanje javne higiene. Namen tega cilja je do leta 2030 izboljšati kakovost vode z zmanjševanjem onesnaževanja, odlaganja odpadkov ter izpustov nevarnih kemikalij in snovi, zmanjševanjem deleža neobdelane odpadne vode in znatnim povečanjem deleža ponovno uporabljene vode.

Tem ciljem se tudi ob obeleževanju svetovnega dneva voda pridružujemo v Slovenskem društvu za zaščito voda. Podpiramo varno in tudi učinkovitejše ravnanje z odpadnimi vodami, saj so trajnosten vir vode, energije in surovin. Učinkovitejše upravljanje z odpadnimi vodami tako koristi zdravju ljudi, gospodarskemu razvoju in okoljski trajnosti, saj omogoča nove poslovne priložnosti in obenem ustvarja več ‘zelenih’ zaposlitev.

Stališča Slovenskega društva za zaščito voda ob 22. marcu najdete v sporočilu javnost.

Preberite si tudi glavna sporočila in smernice, vsebine, povezane s svetovnim dnevom voda, pa najdete tudi v rubriki MEDIJI O NAS.

Sorodni prispevki