Scroll Top

Skupno stališče NVO s področja ohranjanja narave

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji je ključen dokument, s katerim spremljamo stanje narave in okolja ter sledimo izvajanju začrtane državne politike njunega varstva. Nevladne organizacije, ki delujejo na področju ohranjanja narave, so na podlagi ugotovitev podale skupno stališče o Osnutku Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021, saj ni pripravljen v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (ZON) in Zakonom o varstvu okolja (ZVO). Dokument ne vključuje vseh zakonsko predpisanih vsebin poročila na področju ohranjanja narave, nekatere vsebine pa zajema le delno.

Več podrobnosti najdete v Izjavi NVO_Poročilo- stanje okolja 2021.

Sorodni prispevki