Scroll Top

Javni poziv o obnovi po poplavah – 13. september 2023

JAVNI POZIV – predstavitev skupnih strokovnih stališč za uspešno sanacijo po poplavah

13. september 2023, Sokolski dom, Mestni trg 17, Škofja Loka

 

Na današnji tiskovni konferenci, ki je potekala v Sokolskem domu v Škoflji Loki, smo javnosti v 9. točkah predstavili vsebino JAVNEGA POZIVA O OBNOVI PO POPLAVAH, ki ga strokovnjaki ter predstavniki znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih institucij ob podpori naravovarstvenih, okoljevarstvenih in prostorskih nevladnih organizacij, civilne družbe in prizadetih v avgustovskih poplavah, naslavljamo na državo in lokalne skupnosti, ki v teh dneh sprejemajo ključne odločitve na področju varstva voda in okolja.

 

Od leve proti desni:Igor Zelnik (SDZV), Aljoša Petek (PIC), Barbara Čenčur Curk (GWP), Darja Matjašec (BF). (foto arhiv SDZV)

 

Stališča strokovnjakov so na današnjem dogodku, ki ga je povezoval Aljoša Petek, mag. prav. (PIC), predstavili predsednica mreže Globalno partnerstvo za vode Slovenije izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk (Naravoslovnotehniška fakulteta UL), dr. Igor Zelnik, član Slovenskega društva za zaščito voda in krajinska arhitektka Darja Matjašec (oba iz Biotehniške fakultete UL). Poudarili so, da so sistemski problemi na področju upravljanja voda, ki smo jim priča, posledica dolgoletnega zavračanja opozoril in priporočil strokovnjakov k prehodu k bolj trajnostnim, sonaravnim praksam. V dokumentu, ki ga podpisniki naslavljamo na politične predstavnike države in občin, izpostavljamo pomembnost izvajanja dolgoročnih in vzdržnih sanacijskih ukrepov po poplavah ter ključne korake, ki bi jim ob soočanju z vedno hujšimi vremenskimi pojavi ob sodelovanju politike, stroke in civilne družbe morali slediti v prihodnje.

 

Udeleženci v dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki. (foto arhiv SDZV)

 

 

 

Dr. Igor Zelnik: »Rekam je treba vrniti prostor za njihovo normalno delovanje, sicer si ga bodo vedno jemale same. Trajnostno to lahko rešimo zgolj s celovitim pristopom, kar lahko dosežemo le skupaj.«

Izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk: »Letošnje poplave so odkrile več desetletno zanemarjanje in sistemske probleme na področju upravljanja voda, kot tudi urejanja prostora in graditve. Za rešitev tega problema je nujno potrebno takojšnje ukrepanje s poudarkom na celostni obravnavi z interdisciplinarnim povezovanjem na strokovni in medresorskim povezovanjem na politični ravni.«

Darja Matjašec: »V zadnjih 20. letih je bil pri nas sistem prostorskega načrtovanja razgrajen. Gradnja na poplavnih območjih je samo ena izmed negativnih posledic razgradnje, ki pa v času katastrofalnih poplav, kot smo jim bili priča letos avgusta, odraža veliko materialno škodo, degradirano okolje in neizmerno stisko prizadetih ljudi. Vse načrtovane gradnje in posegi na poplavnem območju se morajo zato nujno zaustaviti, nujno se morajo prevetriti tudi protipoplavni ukrepi, če ti niso načrtovani na način, da se večina visoke vode zadržuje gorvodno od urbaniziranih območij. Občine tako zaradi zagotavljanja splošne varnosti, varstva pred naravnimi nesrečami in prilagajanja na podnebne spremembe ne smejo imeti več avtonomije na področju urejanja prostora. To dejavnost je treba smiselno omejiti in prerazporediti na državo in regionalne javne strokovne službe ter zagotoviti objektiven in strokoven nadzor načrtovalskih procesov.«

 

Prilogi:

 

Organizatorji: nevladne organizacije s področja varstva okolja, varstva voda, predstavniki znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih institucij ter akademske sfere.

 

Več informacij: Aljoša Petek, PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.:+386 1 521 18 88; +386 51 681 181, MOBITEL: 031 882 131, E: aljosa.petek@pic.si

 

 

Sorodni prispevki