Scroll Top

Jeseni znova strokovno usposabljanje za vzdrževalce čistilnih naprav

JP CČN Domžale-Kamnik redno izvajajo usposabljanje za operaterje in vzdrževalce čistilnih naprav. Pod okriljem Centra za poklicno izobraževanje za letošnjo jesen znova  razpisujejo 20 prostih mest za izpopolnjevanje kandidatov, ki bi radi pridobili dodatno kvalifikacijo za delovno mesto vzdrževalca/ke čistilnih naprav. 

Jesensko usposabljanje bo v okviru 50-urnega modularnega programa potekalo od septembra do novembra letos, zaključek z ustnim izpitom pa je predviden v mesecu decembru. Dodatna kvalifikacija je namenjena vsem, ki želijo pridobiti ali utrditi znanje na področju vzdrževanja čistilnih naprav, primerna pa je tudi za zaposlene kot del uvajanja na delovnem mestu.

Usposabljanje bo potekalo interaktivno in v obliki predavanj ter praktičnih prikazov v laboratoriju, na napravah ter objektih čistilne naprave. Udeleženci bodo tako razumeli delovanje in procese na čistilni napravi ter znali upravljati in vzdrževati ključno opremo.

Kandidati bodo dobili znanje o zakonitostih  in postopkih čiščenja odpadne vode, se seznanili s teoretičnimi in praktičnimi postopki čiščenja, opremo in napravami ter načini njihovega vzdrževanja. Seznanili se bodo z načini vzorčenja in izvajanja osnovnih analiz ter s postopki ravnanja z odpadki. Poudarek usposabljanja bo na prepoznavanju neustreznega obratovanja naprav in opreme ter preventivnem vzdrževanju. Udeleženci se bodo seznanili s ključno dokumentacijo, načini zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, z varnim delom s kemikalijami ter ustreznim komuniciranjem.

K sodelovanju in pridobitvi dodatne kvalifikacije so vabljeni vsi, ki želijo tako na praktičnem kot na teoretičnem področju pridobiti ali nadgraditi znanje o čiščenju odpadne vode in vzdrževanju čistilnih naprav.

Pogoj za pridobitev dodatne kvalifikacije je najmanj 80-odstotna prisotnost kandidata na usposabljanju ter uspešno opravljen ustni izpit. Po opravljenem izpitu bodo kandidati pridobili potrdilo SOK za 3. stopnjo usposobljenosti po izobraževalnem sistemu v RS. 

Rok za prijave kandidatov je 1. september 2021, več podrobnejših informacij o programu in prijavi je na voljo na https://www.ccn-domzale.si/index.php/sl/izobrazevanje-svetovanje-analize

delavec v zaščitni obleki dela na čistilni napravi
Foto: Klemen Razinger

Sorodni prispevki