Scroll Top

Pri vzpostavljanju standardov za čistilne naprave sodeluje tudi Slovenija

V okviru Evropskega komiteja za standardizacijo (CEN) aktivno deluje delovna skupina CEN/TC 165/WG 40, ki obravnava evropske standarde na področju delovanja čistilnih naprav v velikosti nad 50 PE.

V okviru Evropskega komiteja za standardizacijo (CEN) aktivno deluje delovna skupina CEN/TC 165/WG 40, ki obravnava evropske standarde na področju delovanja čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Naloge delovne skupine so priprava, pregled in revizija standardov na področju čistilnih naprav za obremenitev nad 50 populacijskih ekvivalentov.

V navedeni delovni skupini sodeluje tudi Slovenija, zastopa pa jo dr. Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda.

Sestanek delovne skupine bo potekal 25. in 26. januarja 2018 v Ljubljani.
Več informacij najdete na spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST).

Sorodni prispevki