Scroll Top

SDZV na redni letni skupščini tudi z obširnim programom dela za leto 2018

Slovensko društvo za zaščito voda je svojo redno letno skupščino letos organiziralo v poslovnih prostorih JP CČN Domžale-Kamnik na Študljanski 91 v Domžalah.

Slovensko društvo za zaščito voda je svojo redno letno skupščino letos organiziralo v poslovnih prostorih JP CČN Domžale-Kamnik na Študljanski 91 v Domžalah. Prisotnim članom in drugim zainteresiranim posameznikom je najprej predsednica društva dr. Marjetka Levstek predstavila zaključno poročilo za leto 2017, ki je poleg računovodskih izkazov vsebovalo tudi vse ključne komunikacijske aktivnosti, izvedene v preteklem letu, s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju javnosti ter povezovanju in sodelovanju s sorodnimi društvi in institucijami. Poročilo o delu društva je v imenu Nadzornega odbora potrdil njegov predsednik, prof. dr. Evgen Petrešin, sledila pa je še predstavitev predsednice o aktualnem programu dela za leto 2018. Člani SDZV so na skupščini potrdili višino članarine, ki ostaja enaka kot v preteklem letu. V sklepnem delu je Upravni odbor SDZV v imenu članstva imenoval tudi častnega člana društva. Za njegov prispevek k ustanavljanju, vodenju in dolgoletnem tvornem sodelovanju v različnih organih društva je priznanje in zahvalo prejel prof. dr. Milenko Roš. Po slovesni predaji plakete je za zaključek sledilo še zanimivo predavanje dr. Milenka Roša z naslovom Novozelandska jezera in njihova zaščita. Redno letno skupščino društva, ki je potekala od 12. do 14. ure, je vodil in povezoval član UO, Roman Kramer.

SDZV je v letu 2017 organiziralo tri dogodke, med katerimi je bil zagotovo najodmevnejši simpozij z mednarodno udeležbo Vodni dnevi 2017, ki so 5. in 6. oktobra potekali v Portorožu, in katere osrednja tema je bila Voda in priložnosti. Simpozij je bil dobro obiskan in po mnenju udeležencev prepoznan kot izjemno uspešen in aktualen. Kot soorganizator je društvo sodelovalo še pri izvedbi 2. kongresa o vodah (19. in 20. april) v Podčetrtku, kjer je s svojim predavanjem sodeloval tudi podpredsednik prof. dr. Mihael J. Toman, v mesecu maju pa je skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva v KP Velenje uspešno organiziralo prvo iz serije strokovnih delavnic s tematskim naslovom Izzivi in priložnosti, ki je bila tokrat posvečena oskrbi s pitno vodo in sta jo vodili dr. Brigita Jamnik in Nataša Uranjek.

Dr. Marjetka Levstek je zatem izpostavila vrsto komunikacijskih aktivnosti, ki jih je društvo v lanskem letu obeleževalo ob marčevskem svetovnem dnevu voda, aprilskem dnevu Zemlje, biotski raznovrstnosti v maju in svetovnem dnevu okolja v juniju. Poudarila je, da je Slovensko društvo za zaščito voda postalo tudi medijsko bolj prepoznavno, saj so člani Upravnega odbora SDZV v medijih pogosto izpostavljali vrsto aktualnih tem, kot predavatelji ali sogovorniki pa poskrbeli za ozaveščanje ne le strokovne, temveč tudi širše javnosti.

Tako so se kot avtorji pogosto pojavljali v mnenjskih rubrikah glavnih slovenskih tiskanih medijev in opozarjali na nujno varovanje vodnih teles in ekosistemov, kot mnenjski strokovnjaki pa odgovarjali na vprašanja novinarjev, povezanih z učinkovitim upravljanjem voda, aktualnim onesnaženjem vodnih teles – potokov, rek, jezer ter podzemne vode, rabe in čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo v luči turizma, vsebnosti motilcev endokrinega sistema in zdravil v odpadni vodi, mikroonesnaževal v pitni in odpadni vodi, varovanja ekosistemov, pa tudi pri problematiki načrtovanja komunalnih čistilnih naprav ter obnovljivih virov energije, kot so HE na rekah. V letu 2017 je SDZV uvedlo nov pristop pri ozaveščanju javnosti in pripravilo tri tematske ilustracije, ki jih bo glede na vsebine za potrebe ozaveščanja prilagajalo posameznim aktualnim akcijam in komunikacijskim sporočilom tudi v bodoče.

V poročilu je predsednica opozorila tudi na veliko okoljsko nesrečo, ki se je sredi maja zgodila v podjetju Kemis na Vrhniki. SDZV je ob tej nesreči pripravilo svoje stališče, kot ekolog in biolog pa se je v sanacijo potoka Tojnice kot eden redkih strokovnjakov vključil podpredsednik SDZV, prof. dr. Mihael J. Toman iz Biotehniške fakultete UL. Za potrebe ARSO je do konca leta pripravil več strokovnih mnenj, kako pravilno in v sosledju postopati pri sanaciji vodnih teles in tamkajšnjega okolja. Od junija in še posebej v drugi polovici leta je bil tako kot strokovnjak pogosto ključni sogovornik številnim medijem, kot predavatelj pa je bil vabljen tudi na prireditev Dva vodika, en kisik, ki je ob projekciji istoimenskega filma RTVS potekala v začetku junija na Vrhniki in v katerem je tudi osebno sodeloval.

V juliju so v UO SDZV prejeli prijetno novico, saj je EWA, Evropsko združenje za vodo, imenovalo prof. dr. Milenka Roša za dobitnika posebnega priznanja William Dunbar. Slovesnost je potekala 6. novembra v Bruslju, poleg predstavnice Kemijskega inštituta, kjer je bil dr. Roš zaposlen 25 let, pa so ga na prireditvi spremljali še trije člani UO SDZV.

SDZV doma sodeluje s Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST). Njegova predstavnica v mednarodni delovni skupini, ki pripravlja standarde za čistilne naprave v velikosti nad 50 populacijskih enot, je dr. Marjetka Levstek, predsednica SDZV, ki tako v njej zastopa Slovenijo in sodeluje z drugimi eksperti iz evropskih držav, ki pripravljajo revizijo in nove standarde za področje odpadnih voda. Lani je sredi junija sestanek delovne skupine CEN / TC 165/ WG 40 potekal v Madridu, letošnji pa v Sloveniji.

SDZV vzdržuje tudi redne stike s predstavniki sorodnih društev v tujini, kot so EWA (European Water Association), DWA (German Association for Water, Wastewater and Waste) in IWA (International Water Association), občasno pa se povezuje tudi s HDZV (Hrvatsko društvo za zaščitu voda). V času sprejemanja zakonodaje o varstvu okolja društvo tvorno sodeluje tudi z Ministrstvom za okolje in prostor. Preteklo leto je na primer zaznamoval vpis pravice vode v Ustavo RS, pri čemer društvo vendarle previdno opozarja, da je zakonodaja pri nas ustrezna ter da gre le za simbolični vpis, s katerim naj bi preprečili morebitno privatizacijo vode s strani velikih korporacij, vodo pa kot narodno bogastvo hkrati prepoznali kot javno dobro za vsakega posameznika. SDZV je mnenja, da bo zapis v čl. 70a v določenih alinejah verjetno potrebno pravno bolj ustrezno formulirati.

Po sprejetju zaključnega računa za leto 2017 so se člani na skupščini seznanili še s programom in planom dela za leto 2018. Člani SDZV bodo tudi letos 22. marca aktivno obeležili svetovni dan voda, katerega glavna tema je Narava za vodo, s strokovnimi prispevki in razmišljanji pa se bodo dotaknili tudi ostalih svetovnih okoljskih tem pri ozaveščanju javnosti. Dr. Marjetka Levstek je napovedala še izvedbo strokovne delavnice na temo odpadnih komunalnih voda 28. marca v Celju, obisk sejma IFAT, vodilnega svetovnega sejma za okoljske tehnologije na področju pitne in odpadne vode, kanalizacije, odpadkov in upravljanja surovin sredi maja v Münchnu, ter opozorila na letošnji simpozij Vodni dnevi 2018, ki bodo s temo Vpliv na vode in napredne rešitve potekali v Portorožu v GH Bernardin 18. in 19. oktobra letos. Društvo bo s svojimi predstavniki proaktivno delovalo tudi na različnih področjih zaščite voda v slovenskem prostoru ter se še naprej povezovalo s strokovnjaki društev iz tujine. SDZV namerava v letošnjem letu več pozornosti posvetiti okrepitvi svojega članstva, ki ga bo obveščalo o aktualnih temah zlasti preko na novo zasnovane spletne strani ter e-novičnika, ki ju je kot sodobno komunikacijsko orodje uspešno uvedlo v preteklem letu. Tako želi v svoje vrste poleg zainteresiranih posameznikov pridobiti tudi več podjetij, zlasti s področja komunalnih storitev ter ponudnikov tehnološke opreme, pa tudi ponudnikov strokovnih storitev, ne nazadnje pa vključiti v aktivnosti tudi študente s fakultet, ki bodo kmalu postali strokovnjaki na področjih, tesno povezanih z vodami.

Tudi letos je v razpravi UO SDZV pozval člane k sodelovanju in njihovi bolj aktivni vlogi pri izpostavljanju problemov v različnih okoljih in organizacijah na temo zaščite voda. S skupnimi močmi lahko razširimo zavest o nujnem varovanju našega okolja, da ga bomo odgovorno in v dobri kondiciji zapustili našim zanamcem. Skladno z nalogo nenehnega obveščanja in ozaveščanja širše javnosti bo SDZV izdalo tudi letak, ki bo vseboval vsa ključna pojasnila, na kakšen način in na katerih področjih se lahko vključijo v delo društva. Predsednica je opozorila tudi na pridobivanje donacij, tako podjetij kot posameznikov, ti pa lahko društvu namenijo tudi del svoje dohodnine. V ta namen je na spletni strani društva pod rubriko Članstvo pripet tudi ustrezen obrazec.

Pred zaključkom skupščine je bil za častnega člana društva imenovan prof. dr. Milenko Roš, ki je bil leta 1991 eden od soustanoviteljev društva in kasneje njegov dolgoletni predsednik ter organizator Vodnih dni, ki so z leti prerasla v odmeven dvodnevni simpozij, obogaten s teoretičnimi predavanji domačih in tujih strokovnjakov ter praktičnimi znanji, predvsem na področju voda. Skupaj s prof. Dularjem in prof. Petrešinom je Slovensko društvo za zaščito voda povezoval s tujimi društvi, predvsem evropskim združenjem EWA. Nominacijo in spremni govor za podelitev plakete je prispeval podpredsednik društva, prof. dr. Mihael J. Toman, v njegovem imenu pa prebrala dr. Brigita Jamnik.

Skupščino društva je s predavanjem zaključil prof. dr. Milenko Roš, ki je na primeru številnih novozelandskih jezer prikazal načine in pristope k upravljanju z odpadnimi vodami v tej lepi in z vodo bogati deželi, s katero se v Sloveniji pogosto tako radi primerjamo.

Njegovo 35-minutno predavanje si lahko ogledate tukaj.

Fotogalerija:

Sorodni prispevki