Scroll Top

Zakaj je morje modro?

Vprašanje, zakaj je morje modro, lahko postavi staršem že predšolski otrok. In jih spravi v resno zadrego. Saj res, zakaj? Pri fiziki ali kemiji ravno takrat nisem poslušal. Je to posledica barve neba?

Ne bo povsem držalo.

VIR: https://eucbeniki.sio.si/kemija8/932/index2.html

Vzrok za modro barvo morja so vodikove vezi med vodnimi molekulami. Modro barvo vidimo kot posledico šibke absorpcije rdečega dela vidnega spektra svetlobe, ki vpliva na vibracije vodikovih vezi. Za večino barv velja, da vidimo le odbiti, neabsorbirani del vidnega spektra svetlobe, saj se je preostali, absorbirani del, »uporabil« za interakcijo z elektroni v obarvanih spojinah. Za molekulo vode pa to ne velja, saj ima dovolj energije za vzbujanje elektronov šele ultravijolični del elektromagnetnega spektra, ki pa ni viden in zato ne more povzročati barve vode.

Rdeči del vidnega spektra pa vendarle ima vpliv na vodne molekule: vpliva na vibracije vodikovih vezi, ki povezujejo molekule vode v značilno strukturo. Modra barva, ki jo vidimo kot barvo morja, je posledica sipanja neabsorbiranega dela vidne svetlobe iz tega procesa. Na barvo morij pa vpliva tudi njegova globina, kamninska podlaga, rastlinje, sipanje na suspendiranih delcih v vodi (mikroorganizmi, plankton, alge) in raztopljene snovi.

dr. Brigita Jamnik

 

Naslovna fotografija: Photo by samsommer on Unsplash

Sorodni prispevki