Izpostavljamo

Javne lokalne službe varstva okolja pred razvojnimi izzivi. Poziv k premisleku!   Izhodišče za razpravo V Republiki Sloveniji se javne…

Kako pomembna je pitna voda v vsakodnevnem življenju, se običajno zavemo šele, ko je zmanjka v naših pipah. Šele takrat…

September je mesec, ko smo običajno vsi spet na svojih delovnih mestih, dopust v najbolj vročih poletnih dneh je praktično…

Odprta in neodgovorjena vprašanja v zvezi s sklepom Vlade RS o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske…

Sodobno kmetijstvo in vodni ekosistemi AGRA, Gornja Radgona, 23. avgust 2021 Predavanje: prof. dr. Mihael J. Toman, BF UL, Katedra…

Stanje voda in vodnih okolij v Sloveniji Predavanje prof. dr. Mihaela J. Tomana za National Geographic Slovenija, 25. 5. 2021…

Po podatkih Evropske komisije je v državah članicah EU delež prebivalcev, ki se oskrbuje s pitno vodo iz podzemne vode,…

Na prvem programu Radia Slovenija so v četrtek, 4. februarja, pripravili oddajo Studio ob 17h na temo predvidene gradnje zadrževalnika…

SDZV se je odzvalo na javno naznanilo Ministrstva za okolje in prostor z dne 24. 4. 2020 in za potrebe…