Scroll Top

Projekt AMBER kmalu tudi v Sloveniji

Tudi v Sloveniji smo tako kot drugod po Evropi priča negativnim posledicam umeščanja pregrad na vodotoke.

Tudi v Sloveniji smo tako kot drugod po Evropi priča negativnim posledicam umeščanja pregrad na vodotoke. Premostili, omilili ali izničili bi jih lahko prav z alternativnimi načini urejanja vodotokov in sodobnimi upravljavskimi ukrepi ter pristopi, ki bi hkrati zagotavljali tudi njihovo ekološko, okoljsko in ekonomsko upravičenost.

Upravljanje voda je v posameznih evropskih državah pretežno v rokah odločevalcev iz vrst vladnih služb, le manjši vpliv nanj pa imata stroka, nevladne organizacije in druga zainteresirana javnost.

V okviru Evropske Unije in programa Horizont 2020 so zato oblikovali projekt AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers), v okviru katerega je nastala tudi aplikacija Označevalec pregrad (Barrier Tracker) za pametne telefone. Ta vsakomur v Evropi omogoča, da na zemljevid v svojem lokalnem okolju, kjer se nahaja, označi pregrade, kot so jezovi, pragovi, zapornice in prepusti, ki ogrožajo selitev rib in negativno vplivajo na ribištvo ter premike drugih organizmov, tudi sesalcev, nevretenčarjev in rastlin.

Namen te aplikacije je pridobiti čim več podatkov o prehodnosti vodotokov po vsej Evropi s pomočjo prebivalcev – ljubiteljskih znanstvenikov. Cilj zbiranja podatkov je oblikovanje Atlasa pregrad Evrope, v katerem bodo zbrani in vsem dostopni podatki o vseh pregradah v Evropi. Na podlagi teh podatkov bodo raziskovalci projekta AMBER razvili sistem odločanja, ki bo omogočil upravljanje s pregradami tako v ekonomsko korist kot ekološko dobrobit, vključno z načrtovanjem, lajšanjem prehajanja in odstranjevanjem pregrad.

Animacija je tako prvenstveno namenjena izobraževanju in ozaveščanju odločevalcev ter strokovne in laične javnosti s ciljem pospeševanja uporabe novih pristopov upravljanja z vodami v praksi. Na ta način bi zlasti pri odločevalcih pomembno razširili zavedanje o prednostih novih pristopov k upravljanju voda ter njihovem vpeljevanju v vsakdanjo prakso.

Animacijo Označevalec pregrad pridno prevajajo strokovnjaki Zavoda Revivo in podjetja Tempos, sredstva za prevod pa je zagotovilo Slovensko društvo za zaščito voda s pomočjo zlatih podpornikov Miel Inženiring d. o. o. in agencije Maga.

 

Sorodni prispevki