Scroll Top

Redna letna skupščina SDZV prinesla načrte za naslednji dve leti

V Domžalah, 12. februarja 2019: Člani Slovenskega društva za zaščito voda so se danes zbrali na redni letni skupščini, ki je potekala v konferenčni dvorani JP CČN Domžale-Kamnik na Študljanski 91 v Domžalah. Predsednica društva dr. Marjetka Levstek je prisotnim predstavila zaključno poročilo za leto 2018, ki je vsebovalo podroben pregled vseh aktivnosti društva v lanskem letu vključno z računovodskimi izkazi, ki jih je v imenu Nadzornega odbora potrdil njegov predsednik, prof. dr. Evgen Petrešin. Sledila je predstavitev aktualnega programa dela za leti 2019 in 2020 ter glasovanje o višini članarine, ki ostaja enaka kot v preteklem letu. Po uradnem delu je sledilo še zanimivo predavanje Katje Gregorič iz TNP z naslovom Vode v Triglavskem narodnem parku – kaj smo se o njih naučili v zadnjih petih letih? Redno letno skupščino društva, ki je potekala od 13. do 15. ure, je vodila in povezovala članica UO Nataša Uranjek.

SDZV je v letu 2018 največ aktivnosti posvetila izobraževanju in ozaveščanju javnosti ter povezovanju in sodelovanju s sorodnimi društvi in institucijami. V marcu je v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva v Celju potekala delavnica Izzivi in priložnosti pri odvajanju odpadne vode, ki sta jo v imenu SDZV pripravila mag. Mojca Vrbančič in Roman Kramer. V maju je SDZV za svoje člane uspešno organiziralo obisk sejma IFAT v Műnchnu. Sredi oktobra je v Portorožu z osrednjo temo Voda in napredne rešitve potekal odmevni simpozij z mednarodno udeležbo Vodni dnevi 2018. V juniju je bil podpredsednik društva, prof. dr. Mihael J. Toman, kot predavatelj vabljen na dva dogodka – na Bled Water Festival in National Graphic Raziskovanja. Društvo se je v začetku oktobra prvič predstavilo tudi na sejmu Voda Aqua, prvem tovrstnem B2B sejmu pri nas, kjer sta s predavanji sodelovali tudi dr. Marjetka Levstek in mag. Mojca Vrbančič. Poleg tega je društvo izdalo prevod brošure DWA za operaterje čistilnih naprav in pripravilo prevod animacije Vrnimo prosti tok našim rekam. Predsednica društva dr. Marjetka Levstek je izjemno aktivna v mednarodni delovni skupini CEN / TC 165/ WG 40, ki pripravlja revizijo in nove standarde za čistilne naprave v velikosti nad 50 populacijskih enot (sodelovanje s Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST) za področje odpadnih voda). Letos sta potekala dva sestanka delovne skupine, prvi januarja v Ljubljani, drugi pa novembra v Lizboni na Portugalskem. Redne stike društvo vzdržuje tudi s predstavniki sorodnih društev v tujini, kot so EWA (European Water Association), DWA (German Association for Water, Wastewater and Waste) in IWA (International Water Association), doma pa se želi še bolj povezati z Ministrstvom za okolje in prostor. Tako je bil prof. Toman v oktobru imenovan v Svet ministra za sodelovanje z NVO.

V letu 2018 je društvo izdalo svojo predstavitveno brošuro ter za akcijo ozaveščanja izdalo priložnostni letak na temo odpadnega jedilnega olja. Društvo je najprej v marcu 2018 odmevno obeležilo tudi Svetovni dan voda, še zlasti s svojimi prispevki v medijih s tematskim naslovom Narava za vodo, kjer sta sodelovali dr. Brigita Jamnik in dr. Polona Pengal. Za ozaveščanje javnosti sta nastali tudi dve tematski ilustraciji (Svetovni dan voda, Vodni dnevi 2018). Društvo je realiziralo 33 objav v različnih medijih, hkrati pa se odzivalo tudi na vprašanja občanov, na katere podaja strokovne odgovore.

Dr. Marjetka Levstek se je zahvalila vsem podpornikom, ki so društvu omogočili tak obseg dela. Evgen Petrešin je pojasnil, da je Nadzorni odbor pregledal in potrdil finančno poročilo ter se zahvalil predsednici in UO za opravljeno delo in prizadevnost. Skupščina je soglasno sprejela vsa poročila in se zatem posvetila še programu dela za letu 2019 in 2020. V naslednjih letih želi društvo vzdrževati trenutne aktivnosti in povečati aktivnost članov pri njihovi izvedbi. Društvo želi nadaljevati tudi z usposabljanjem članov UO za organizacijo dogodkov in delavnic, povečati komunikacijo s potencialnimi podporniki, spoznavati člane in njihove želje ter jih povabiti k sodelovanju pri oblikovanju in izvajanju aktivnosti društva, da bi tako povečali prepoznavnost in vpliv društva. UO sestavlja 7 članov, ki delajo prostovoljno, plan društva pa je že sedaj zahteven. Društvo namerava podpreti izdajo knjige častnega člana Milenka Roša Matematika za upravljavce čistilnih naprav. Predsednica je opozorila še na pridobivanje donacij, tako podjetij kot posameznikov, ti pa lahko društvu namenijo tudi del svoje dohodnine. V ta namen je na spletni strani društva pod rubriko Članstvo pripet tudi ustrezen obrazec.

Skupščino društva je z zanimivim predavanjem zaključila Katja Gregorič iz TNP z naslovom Vode v Triglavskem narodnem parku – kaj smo se o njih naučili v zadnjih petih letih, v katerem je kritično orisala tudi dolgoletno neaktivno vlogo države pri varovanju narave.

Njeno predavanje si lahko ogledate tukaj.

Priloga: pdf predavanja, pdf prezentacija

Sorodni prispevki