Scroll Top

VODNI VIR PADEŽ/SUHORICA – VABILO NA ZOOM SREČANJE V JANUARJU 2021

V A B I L O

na ZOOM srečanje z osrednjo temo:

VODNI VIR PADEŽ/SUHORICA ZA OSKRBO SLOVENSKE ISTRE IN KRASA S PITNO VODO

Četrtek, 14. januar 2021  (13:00 – 15:00)

 

Spoštovani!

V Slovenskem društvu za zaščito voda že dalj časa spremljamo aktivnosti v zvezi s  problematiko pomanjkanja pitne vode na območju slovenske Istre. Izvir Rižana v sušnih  poletnih mesecih, še posebej ob vrhuncu turistične sezone, zadostnih količin zdrave pitne vode ne more zagotoviti. Rižanski vodovod Koper pozimi zagotavlja vodo 90.000 prebivalcem, poleti pa se ta številka dvigne na več kot 130.000, kar rešujejo z oskrbo z vodo s Krasa in uvozom vode iz hrvaške Istre.

Doslej so bile za potencialne vodne vire za Istro izdelane študije, ki so pokazale, da ima vsak vir določene pomanjkljivosti. Med njimi so bili zajetje Malni pri Postojni, zajetji Klivnik in Mola pri Ilirski Bistrici, zajetje Kubed pri Rižani, načrtovana akumulacija Pinjevec, zajetje Padež ter črpališče Klariči pri Brestovici. Če so v Istri naklonjeni zajetju Padež, na Krasu menijo, da nove akumulacije ni potrebno graditi, saj boljšo rešitev za obalno-kraško regijo vidijo v povezovanju obstoječih vodovodov. Tudi stroka pri izbiri, kateri dodatni vodni vir bi bil najprimernejši za trajno oskrbo slovenske obale, ni enotna. 

Minister Andrej Vizjak je sredi maja letos napovedal, da bodo na MOP sprožili postopke za izdelavo državnega prostorskega načrta za zajetje Padež, dokumentacija pa naj bi bila nared do konca leta 2021. Na območju Padeža in Suhorice, dveh pritokov, ki z območja Brkinov napajata reko Reko, naj bi tako v dveh letih pripravili vse potrebno za začetek gradnje akumulacijskega jezera. V javnosti se pojavljajo vprašanja, ali bo regijski park Škocjanske jame še ustrezal zahtevanim merilom za uvrstitev na listo Unescove svetovne dediščine. 

21. oktobra 2020 so na Direkciji RS za vode s konzorcijem izvajalcev (LUZ, Hidroinženiring, IBE in SL Consult) podpisali pogodbo za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt oskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja, in napovedali, da naj bi se zatem v projekt lahko vključili tudi strokovna in laična javnost.

V Slovenskem društvu za zaščito voda želimo na srečanju z deležniki pravočasno soočiti mnenja o različnih rešitvah in njihovih prednostih ter pomanjkljivostih z namenom odpraviti dvome, da bo izbrana rešitev najbolj ustrezen kompromis za vse deležnike. V primeru odprtih vprašanj bo srečanje priložnost, da se o tem razprava nadaljuje. Splošni in strokovni javnosti želimo ponuditi možnost, da se seznani s strokovnimi utemeljitvami za in proti gradnji akumulacije Padež, preveri upravičenost izbire omenjenega projekta v primerjavi z drugimi alternativnimi rešitvami in pridobi več informacij o trenutnem stanju projekta. 

Spletni dogodek bo priložnost, da si splošna in strokovna javnost na osnovi soočenja mnenj strokovnjakov oblikuje stališče o najprimernejši rešitvi za oskrbo slovenske Istre z vodo. V Slovenskem društvu za zaščito voda menimo, da imamo v RS dovolj znanja, izkušenj in informacij, da bo projekt oskrbe s pitno vodo za Istro uspešen projekt, na katerega bomo ponosni še desetletja.  

Med sogovornike, ki bi sodelovali pri strokovni izmenjavi mnenj, smo v prvi vrsti povabili predstavnike investitorja projekta – Direkcije RS za vode in MOP. Na naše povabilo se niso želeli odzvati, kot razlog pa so navedli, da so se obširne razprave o možnih virih za oskrbo Obale in kraškega zaledja vršile že pred letom 2006, ko je tudi prišlo do odločitve za izgradnjo akumulacije. Projekt je, kot so pojasnili, že v pripravi in se izvaja v skladu z vsemi postopki, ki so predvideni v slovenski zakonodaji, zanj pa naj bi občine in stroka že dosegle konsenz. Laična in strokovna javnost naj bi se v postopke vključili kasneje, investitor pa še opozarja, da iskanje alternativnih vodnih virov za slovensko Istro ni več predmet javnih razprav. 

Naši sogovorniki pri strokovni izmenjavi mnenj bodo:

  • Javni zavod Park Škocjanske jame – direktor Stojan Ščuka, 
  • Geološki zavod Slovenije – dr. Janko Urbanc,
  • Rižanski vodovod Koper – direktor Martin Pregelj,
  • CI Ohranimo Brkine –  Mario Benkoč,
  • projektant gradbene stroke – dr. Uroš Krajnc.

 

Na srečanje, ki ga bo povezoval Damjan Habe, poleg članov društva vabimo tudi drugo strokovno in splošno javnost ter medije.

Dogodek bo potekal on-line preko Zoom aplikacije, za udeležbo pa je na naši spletni strani predhodno treba izpolniti prijavni obrazec. Prijave sprejemamo do zapolnitve kapacitet. Povezavo bomo na vaš elektronski naslov poslali 7 dni pred izvedbo srečanja.

Vabljeni, da se nam pridružite!

dr. Marjetka Levstek, predsednica SDZV


DODATNA GRADIVA:

Stališča dela stroke in mnenje lokalnih prebivalcev, ki so bila objavljena v medijih od letošnjega avgusta dalje, si lahko preberete na naslednjih povezavah:

 

22. 08. 2020 – Delo, Sobotna priloga, prispevek

 

29. 10. 2020 – Gradbeni vestnik – prispevek

 

30. 10. 2020 – Delo, Sobotna priloga, pisma bralcev

 

7. 11. 2020 – Delo, Sobotna priloga, pisma bralcev

Odgovori ministra Vizjaka na vprašanja o pitni vodi za Istro

Minister za okolje in prostor odgovarja na vprašanja dr. Ladislava Placerja v pismih bralcev (30. 10. 20)

 

11. 11. 2020 – Delo, Gostujoče pero – prispevek

 

14. 11. 2020 – Delo, Sobotna priloga, pisma bralcev

Odgovori ministra Vizjaka na vprašanja o pitni vodi za Istro

Repliki na pojasnila ministra Vizjaka v pismih bralcev (7. 11. 20)

 

21. 11. 2020 – Delo, Sobotna priloga, pisma bralcev

Odgovori ministra Vizjaka na vprašanja o pitni vodi za Istro

Replika na pojasnila ministra Vizjaka v pismih bralcev (7. 11. 20)

 

28. 11. 2020 – Delo, Sobotna priloga, pisma bralcev

Odgovori ministra Vizjaka na vprašanja o pitni vodi za Istro

Minister za okolje in prostor odgovarja na vprašanja dr. Ladislava Placerja in Tomaža Zormana v pismih bralcev (14. 11. 20).

 

7. 12. 2020 – Delo, Pisma bralcev

Pitna voda za Istro 2  / Odgovori ministra Vizjaka na vprašanja o pitni vodi za Istro/ 

Replika na pojasnila ministra Vizjaka v pismih bralcev (28. 11. 20)

 

19. 12. 2020 – Delo, Sobotna priloga, pisma bralcev

Replika: Odgovori ministra Vizjaka na vprašanja o pitni vodi za Istro

            (MOP, 28. 11. 20)

 

7.1.2021 RTV SLO 1, Slovenska kronika, Bo projekt Suhorca ustavljen?

 

STAREJŠA GRADIVA:

29.11.2019 Vroče poletje 2019, Znova opozorilo na problem oskrbe z vodo sovenske Obale – Mišičev vodarski dan – MDV 2019

 

junij 2019 Aktualni problemi upravljanja in gospodarjenja z vodami v Sloveniji

gradbeni vestnik, junij 2019, stran 140

 

6.12.2018 Slovenske vode potrebujejo odgovorne strokovnjake Mišičev vodarski dan – MDV 2018

Avtor fotografij doline Suhorice: Aleksander Sokler, 7. september 2020

Sorodni prispevki