Scroll Top

Sežigalnica Hundertwasser na Dunaju

Spittelau, največja sežigalnica na Dunaju

sežigalnica
foto: arhiv CČN Domžale-Kamnik

Na Dunaju, ki ima 2 milijona prebivalcev, letno obdelajo kar 900.000 ton odpadkov, iz katerih pridobivajo energijo. Skoraj tretjino, kar 260.000 ton, jih termično obdelajo v sežigalnici Spittelau. Zaradi svoje umetniške podobe, ki jo je objektu vdahnil avstrijski arhitekt Hundertwasser, je z letom 1992 postala prava znamenitost mesta.

Spittelau je med tremi sežigalnicami največja in v središču mesta obratuje že od leta 1971. S proizvodnjo električne in toplotne energije prispeva velik delež k varovanju okolja in h kakovosti zraka v mestu. Mejne vrednosti škodljivih izpustov v zrak so zaradi uporabe najsodobnejše tehnologije filtrov kar za 90 % nižje od predpisanih. Za učinkovito čiščenje dimnih plinov uporabljajo najmodernejšo tehnologijo odstranjevanja dušikovih spojin (DeNOx tehnologija). V dimnih plinih kontinuirano izvajajo meritve, in sicer vsebnosti ogljikovega monoksida (CO), žveplovega dioksida (SO₂), dušikovih oksidov (NOx), klornih spojin (HCl), praha in ogljikovodikov (Corg). Izmerjene vrednosti redno dnevno prikazujejo na spletni strani podjetja Wien Energie.

V mestu delujeta še sežigalnici Flötzersteig, kjer letno termično obdelajo okoli 200.000 ton odpadkov, in Simmeringer Haide, kjer sežigajo nevarne odpadke iz cele Avstrije, vključno z blatom in mulji iz čistilnih naprav. Hkrati je ta objekt zasnovan tako, da lahko v času remonta ostalih sežigalnic obdelajo tu 100.000 ton odpadkov. Za transport energije do odjemalcev so  v zadnjih petih desetletjih v mrežo, ki je dolga kar 1200 km, povezali še druge energijske objekte.

Več podrobnejših informacij o predstavitvi sežigalnice Spittelau, ki jo je v okviru strokovne ekskurzije z ogledom kapacitet organizirala CČN Domžale-Kamnik, si lahko preberete tukaj.

Sorodni prispevki